h

Vluchtelingen ja, afbraak nee

30 oktober 2015

Vluchtelingen ja, afbraak nee

Wereldwijd zijn 60 miljoen mensen op de vlucht voor oorlog en geweld. Wij vinden het onze plicht om de deuren te openen voor mensen die vervolgd worden en verdreven zijn. De SP staat dan ook 100% achter het besluit van de gemeente om ook in Zaanstad vluchtelingen op te vangen. Zaanse SP'ers zijn zelf actief als vrijwilliger voor het helpen van vluchtelingen en gaan regelmatig langs bij de noodopvang in het In 't Veldpark in Zaandam.

De SP-fractie heeft de voorkeur uitgesproken voor kleinere opvanglocaties (liever dan één groot AZC in de toekomst), verspreid over de stad. Dat is beter voor de vluchtelingen zelf en voor het draagvlak in de buurt.

We begrijpen de onvrede van mensen in Zaanstad over de lange wachtlijsten voor huurwoningen, het verdwijnen van de voorzieningen in de wijk, de afbraak van de zorg, de werkloosheid of slechtbetaalde flexbanen maar al te goed. Het is landelijk juist de PVV die dit asociale beleid steunt. Het zijn ook partijen als VVD, D66 en PvdA, landelijk en hier in Zaanstad die voorzieningen afbreken en het tekort aan betaalbare woningen vergroten. En daarmee de onvrede, waar de PVV dan weer van profiteert.

Maar de sociale problemen van inwoners van Zaanstad hebben niks te maken met de noodopvang in Zaandam. Wel voelen veel mensen zich terecht in de steek gelaten. Er is wat ons betreft alle reden om de komende jaren een socialer beleid te voeren in Nederland en in Zaanstad. Juist dat zal bijdragen aan het verbreden van het draagvlak voor de opvang van vluchtelingen.

Zorgen en terechte vragen van bewoners moet de gemeente serieus nemen en oplossen. Als extra investeringen nodig zijn om eventueel ontstane problemen op te vangen, moet dat wel gebeuren. Het zou goed zijn als de buurt ook kan profiteren van de aanwezigheid van de noodopvang. Bijvoorbeeld door voor de werkzaamheden werkloze mensen uit Zaanstad in te schakelen en misschien om noodzakelijke producten in de noodopvang af te nemen bij plaatselijke ondernemers.

De SP zal de komende weken en maanden in gesprek gaan met de bewoners van de omgeving van de noodopvang. Om te luisteren. En om samen op te komen voor een beter Zaanstad. Huis aan huis en op straat.

U bent hier