h

Investeer in jongerenwerk, niet in rapportenschrijvers

16 november 2015

Investeer in jongerenwerk, niet in rapportenschrijvers

Roland van BraamZaanstad is een relatief veilige gemeente, is te lezen in het integraal veiligheidsplan van 2012-2014. Er staat op pagina 13 dat het met radicalisering in Zaanstad meevalt. In de jaarstukken valt te lezen dat het aantal vroegtijdig schoolverlaters is afgenomen. Dus waar komt dit plan ineens vandaan? Zijn er aanwijzingen dat er inwoners van Zaanstad aan het radicaliseren zijn? Zo, ja waarom is de raad daar dan niet over geïnformeerd? Zo nee, waarom besluit de PVDA dan zonder aanwijzingen een dure functie op te tuigen waar iemand dure rapportjes moet schrijven of er sprake is van radicalisering?

Bijdrage van raadslid Roland van Braam in het begrotingsdebat op 12 november 2015

Met name het focussen op radicalisering in onze Zaanse samenleving riekt er naar dat de PVDA zich voornamelijk wil richten op onze inwoners met etnische afkomst. En dit lijkt de SP geen goede ontwikkeling, want dan gaan we groepen mensen labelen op basis van hun achtergrond.

Door de bezuinigingen en het faillissement van Welsaen zijn er bijna geen jongerenwerkers meer. Terwijl een jongerenwerker de buffer is tussen de wijkagent en de samenleving. Jongerenwerkers de oren en ogen vin de buurt, en daar moeten we gebruik van maken. Door de komst van sociale wijkteams is er geen specifiek jongerenwerk van Dock meer in Zaanstad: het jongerenwerk is volledig opgegaan in de sociale wijkteams. En die vullen naar eigen goeddunken het jongerenwerk in en zijn jongerencentra gesloten. Hierdoor zijn streetcornerwerkers niet of nauwelijks meer op straat.

Bijvoorbeeld de wijk Poelenburg en Hoornseveld was een paar jaar geleden nog 32 uur jongerenwerk, dit is nu nog maar 8 uur! En streetcornerwerk is alleen nog maar op afroep beschikbaar.

De SP wil de gelden hiervoor anders bestemmen. Namelijk in jongerenwerkers.

Laten we het netwerk wat er nog is zuinig mee zijn en juist uitbreiden. En niet weer een persoon optuigen en die een mooi rapport laten schrijven over de maatschappij.

Meer lezen?

U bent hier