h

Chaos rond BaanStede onacceptabel

20 december 2015

Chaos rond BaanStede onacceptabel

Evert HartogChaos, totale chaos, dat is de beste manier om het veranderingsproces rond Baanstede te beschrijven. Een opsomming van wat er is mis gegaan: Een mislukt transitieplan. Een verkeerd detacheringsbedrijf ingehuurd (Agens). Een Zaans onderzoek van Deloitte om eenzijdig uit de GR (Gemeenschappelijke Regeling) te stappen. Een wethouder die op belangrijke vergaderingen afwezig is. Verkeerde voorlichting over een zogenaamd 'pro forma' besluit met het voornemen uit de GR te stappen. Een juridisch advies van SWDV advocaten dat te laat aan de raad is doorgestuurd. Gebrekkige communicatie van de wethouder met de andere gemeenten en de raad. Belsuit voornemen ontvlechting door willen drukken ondanks dat het rapport van SWO nog niet bekend is. Het buitenspel zetten van de OR omdat het een zogenaamd politiek primaat betreft.

Bijdrage van raadslid Evert Hartog in de raadsvergadering van 17 december 2015

Deze gang van zaken is onacceptabel. De gebrekkige communicatie, het gegeven dat we pas op 2 december in konden schatten waarom het tot een breuk is gekomen, de verkeerde indruk over de impact van een voornemen tot ontvlechting en de slechte verhoudingen die daardoor binnen de GR zijn ontstaan nemen we de wethouder kwalijk. Hij heeft niet gestuurd maar is als een losgeslagen boei meegedreven op de turbulente zee.

Het voornemen tot ontvlechting blijkt helemaal geen pro forma besluit te zijn, zoals de wethouder en de PvdA fractievoorzitter stellig hebben beweerd, maar een besluit tot een onomkeerbaar proces. Een besluit bovendien dat kwaad bloed heeft gezet bij de andere partners in de GR en de zaak op scherp heeft gezet waardoor de kansen om er gezamenlijk uit te komen er niet beter op geworden zijn.

Het amendement dat nu voorgesteld is door de PvdA en Rosa maakt het niet beter want dat lijkt de zwarte piet bij Purmerend te leggen.

Er is ergens in deze zomer een wissel genomen die moeilijk nog kan worden teruggezet, zonder dat de raad er op dat moment, invloed op heeft gehad. Het resultaat is dat weer meer er onrust en onzekerheid is ontstaan bij de werknemers van Baanstede. En dat alles zonder dat er een goed onderbouwd alternatief plan op tafel licht, wat de onzekerheid nog meer versterkt.

Het rapport van SWO dat nu voor ligt is een ingewikkeld stuk, dat goed besproken en beoordeeld moet worden door de fracties. Daar is geen gelegenheid voor geweest. Om een zo ingrijpend besluit te kunnen nemen moet daar tijd voor zijn. Omdat we die niet hebben gehad, en de consequenties van een besluit, of dat nu het voorliggende besluit over ontvlechting in het raadsvoorstel is of het besluit van het amendement van PvdA en Rosa, niet kunnen overzien kan het vanavond niet op de agenda blijven staan. Wij vinden dat dat besluit voor vanavond van tafel moet.

Omdat het er nu op lijkt dat er geen meerderheid is om voor 31 december een besluit tot voornemen van ontvlechting te nemen moet besluit nr 1 van de agenda.

Over het stopzetten van het transitieplan was de raad het eens, dus daarover kunnen we wel een besluit nemen. In het procesplan staat voor januari de bespreking van de onderzoekresultaten op de agenda. Begrijp ik het goed dat daarmee het onderzoek van SWO wordt bedoeld? Als dat zo is dan past besluitvorming over ontvlechting vanavond niet in dat schema. Haal besluitpunt 1 van het raadsvoorstel nu van de agenda af!

Meer lezen?

U bent hier