h

Woonlasten stijgen de pan uit, ook in Zaanstad!

11 april 2016

Woonlasten stijgen de pan uit, ook in Zaanstad!

Patrick Zoomermeijer
Eerder deze maand werd bekend dat steeds meer huurders in een te dure woning wonen. Dit beschrijft het Centraal Bureau voor de Statistiek naar aanleiding van cijfers over 2015. Bewoners van sociale huurwoningen betalen gemiddeld maar liefst 39,1% van hun besteedbaar inkomen aan woonlasten, een half miljoen huurders zelfs de helft van hun inkomen. Schokkend vindt de SP, zeker gezien de jarenlange mantra van dit en het vorige college dat Zaanstad teveel 'goedkope' woningen zou hebben.

Afgelopen jaren zijn huurders veel meer gaan betalen voor hun woning. Net als de Woonbond wijdt de SP de grote stijging van woonlasten met name aan de grof gestegen huren. Sinds 2009 zijn de woonlasten zo'n 100 euro gestegen. Dit betekent voor een grote groep huurders dat zij na betaling van hun vaste lasten te weinig overhouden om fatsoenlijk van rond te komen, zo bleek jaren terug al uit onderzoek van RIGO.

SP-fractievoorzitter Patrick Zoomermeijer: "Zowel het kabinet als het college van Zaanstad hoor je alleen als het gaat om 'goedkope' scheefwoners. Maar over huishoudens die structureel teveel aan woonlasten betalen blijft het stil. En dat is in Zaanstad, met relatief veel mensen met een laag inkomen en veel mensen in sociale huurwoningen waarvan de huren soms buitensporig zijn gestegen, een veel groter probleem! Al jaren pleiten wij voor een maximale woonquote die dit in de hand moet houden."

Foto: SP / www.zaanstreek.sp.nl

De SP wil, naast landelijke maatregelen die huurmatiging en huurverlaging bij de corporaties moeten afdwingen, ook van het Zaanse college weten wat zij gaat doen met deze cijfers. De partij stelt hierover schriftelijke vragen. Zoomermeijer: "Volgens mij wordt het tijd dat de wethouder zijn uitspraak over 'teveel goedkope woningen' terugneemt, want blijkbaar zijn er genoeg huidige huurders waarvoor huurverlaging ernstige noodzaak is. Een woonquote van bijna 40 procent is echt onacceptabel!"

De cijfers van het CBS op een rij

Gemiddeld besteedbaar inkomen naar woonlasten voor huurders: 39%
Percentage goedkope scheefwoners: 18% (28% in 2009)
Percentage dure scheefwoners: 18% (8% in 2009)

Meer lezen?

U bent hier