h

Werken aan opvang en steun voor opvang vluchtelingen

5 oktober 2016

Werken aan opvang en steun voor opvang vluchtelingen

Roland van BraamDe SP is tevreden hoe onze wethouder Visscher-Noordzij en onze ambtenaren zich inzetten voor onze vluchtelingen in onze stad. De SP kan dan ook positief instemmen met het gevraagde besluit. Dit neemt niet weg dat wij ons wel zorgen maken over de weerstand in onze maatschappij met betrekking tot. tot het vluchtelingenopvang. De wethouder kennend, zal zij zich hier ook zorgen over maken. Het wordt ook in het stuk beschreven: "omgaan met zorgen".

Bijdrage van raadslid Roland van Braam in het Zaans Beraad van 4 oktober 2016

De SP deelt uiteraard de zorgen van onze inwoners, maar geven niet de vluchtelingen de schuld van alles wat er mis. Zo zijn de wachtlijsten voor huurwoningen niet pas kort geleden zo ontzettend lang geworden, dat zijn ze al jaren. Het is het jarenlang gevoerde beleid op het terrein van de woningmarkt door de regering dat hier de oorzaak van is. En bijna 9 jaar op een wachtlijst staan voor een sociale huurwoning, dat is natuurlijk veel te lang! Ook het college heeft hier niet genoeg aandacht aan besteed, waardoor inwoners van onze stad zich benadeeld voelen als vergunninghouders soms wel meteen een woning krijgen toegewezen.

De groeiende weerstand in onze samenleving, daar moet het college mee aan de slag om meer begrip te krijgen voor de moeilijke situatie waarin vluchtelingen verkeren. Maar ook om de wachtlijsten op de woningmarkt terug te dringen. Het college moet niet de politieke partijen overtuigen, maar daadkracht laten zien naar onze inwoners op dut gebied.

De SP ziet ook mogelijkheden in het onderwijs voor wat betreft vluchtelingen. Kinderen in Zaanstad zijn onze toekomst en er moet worden geïnvesteerd in bewustzijn en begrip over waarom vluchtelingen hier zijn. Dit gebeurt al op scholen maar wat betreft de SP zal hier nog meer tijd en energie in gestoken moeten worden. Graag hoort de SP hoe de wethouder hier tegenaan kijkt.

En natuurlijk zal er ook geïnvesteerd moeten worden in mensen die kritisch tegen vluchtelingen en vergunninghouders aankijken. Er moeten niet alleen informatiebijeenkomsten zijn wanneer er vluchtelingen in wijken worden opgevangen. Nee, je zal ook aandacht en informatie moeten geven waarom Zaanstad vergunninghouders een dak boven hun hoofd gunt. Over de omstandigheden waarin ze leven, de reden waarom zijn ze gevlucht, de rol van onze regering en grote bedrijven in de situatie in andere deken van de wereld. Dus daarom de wijken in om meer begrip te kweken.

Afgelopen weekend stond er op een stuk op nos.nl dat het Rijk meer moet bijdragen aan de inburgering. 55 procent van de gemeenten vindt dat het Rijk hierin tekortschiet. Deelt de wethouder deze zorgen en wil het college ook meer regie voeren over het hele integratie- en participatieproces net zoals Amsterdam, Utrecht en Den Haag dit willen ?

EenVandaag deed een onderzoek onder 241 vluchtelingen met een asielstatus, waarvan er 160 ervaring hebben met de inburgeringscursus. Bijna zestig procent van de deelnemers vindt dat de cursussen van slechte kwaliteit zijn. Van laaggeletterd tot hoogopgeleid, zitten ze bij elkaar in een klas, waardoor er geen specifieke en individuele aandacht is. De meeste mensen geven aan dat het commerciële aanbieders enkel om het geld lijkt te gaan. Een van de respondenten zegt:

De meeste aanbieders denken alleen aan geld verdienen. Sommige scholen bieden ons gratis laptops, tablets, internet. Niemand die ik ken en die zo’n opleiding heeft gevolgd is er beter van geworden.

De VNG bevestigd dat er problemen zijn met cursussen van slechte kwaliteit. Herkent de wethouder dit probleem, en zo ja, hoe gaat u hier mee om en hoe gaat de gemeente de aanbieders van inburgering toetsen?

Integreren valt en staat samen met spreiding van vergunninghouders in onze Zaanse wijken. In het stuk valt te lezen dat er wordt gezocht naar innovatieve oplossingen. Hoe ziet dit eruit en hoe gaat de spreiding op dit moment?

U bent hier