h

Verbeter de wereld, investeer in jongeren

11 november 2016

Verbeter de wereld, investeer in jongeren

Patrick Zoomermeijer
"Het jongerenwerk zorgt dat jongeren zich ontwikkelen tot democratische burgers in hun eigen omgeving en in de samenleving. Het begeleidt jongeren tussen de 12 en 23 jaar in hun vrije tijd. Dit gebeurt ook in groepsverband. De primaire doelgroepen zijn kanszoekende jongeren met een lage sociaaleconomische status en een laag opleidingsniveau. De jongerenwerker legt contact met jongeren en maakt ze enthousiast om zelf activiteiten op te zetten en uit te voeren. Daarbij speelt hij of zij in op hun leef- en belevingswereld."

Bijdrage van fractievoorzitter Patrick Zoomermeijer in de raadsvergadering over de begroting op 10 november 2016

"De jongerenwerker bouwt een vertrouwensrelatie met hen op en gebruikt deze om hen te motiveren tot nieuw gedrag. ‘Respect’ en ‘fair play’ zijn daarbij centrale waarden. De jongerenwerker is als het ware een makelaar in respect. Hij of zij werkt actief samen met andere partijen, onder het motto ‘it takes a village to raise a child’, en zorgt er ook voor dat de ‘village’ verantwoordelijkheid neemt."

Bovenstaande komt uit de brochure "Het gezicht van jongerenwerk" van de MOgroep (de werkgeversorganisatie in het welzijn en de maatschappelijke dienstverlening) en het FNV.

Dat jongerenwerk zoals hierboven beschreven wordt gemist, kwam recent pijnlijk aan het licht met de vloggende jongeren bij de Vomar in Poelenburg. Maar dit speelt al jaren en in heel Zaanstad zoals de SP en anderen steeds hebben gesteld. Erwin Stam zei eerder terecht dat jongeren opgezocht en begeleid moeten worden in hun eigen leefwereld. Dat is de basis voor effectief en succesvol jongerenwerk.

Motie 6 is een pleidooi voor effectief en succesvol jongerenwerk. 16 uur per wijk is een realistische inschatting van ervaren jongerenwerkers met hun poten in de modder. Dit kan gewoon gefinancierd worden uit de middelen voor het programma Jeugd en Zorg. Een werkgroep, waarbij uitdrukkelijk ervaren jongerenwerkers betrokken moeten worden, desnoods als extern adviseur, kan dit nader uitwerken. Zo geef je ruimte aan professionals en blijf je niet hangen in weer meer ambtelijk overleg.

Waarom dit pleidooi van SP, POV, ROSA, GroenLinks en de ZIP, waarom doen we dit? Niet om uitwassen te voorkomen, niet in het kader van 'jongeren als een probleem', maar als bijdrage aan de kansen tot ontwikkeling van alle jongeren en voor meer sociale samenhang in de wijken, over culturen en generaties heen!

U bent hier