h

Wat Wilders wil... maar dan echt

31 december 2016

Wat Wilders wil... maar dan echt

De zorg, sociale zekerheid, of het milieu, regelmatig laat de PVV een ‘links’ geluid horen. Maar geen woorden maar daden zeggen wij bij de SP. Als Kamerlid is het immers makkelijk praten via Twitter, maar het gaat niet alleen over praten, maar vooral over stemmen. En kijk eens wat Geert Wilders en zijn PVV zoal stemden bij moties van de SP. Je zult verbaast zijn. Of juist niet...

Foto: SP / www.sp.nl

Volgens premier Rutte is Geert Wilders eigenlijk heel links, als je zou kijken naar zijn programma. Nou, daar kunnen we heel weinig sociaals in vinden. Het uitsluiten van bevolkingsgroepen is niet links, rijken nog minder belasting laten betalen evenmin. Maar wat stemt Geert Wilders nou werkelijk? We geven een inkijkje in zijn werkelijke stemgedrag. In de Tweede Kamer, maar ook van de PVV-fracties in Almere en in Den Haag.

WILDERS TEGEN DE THUISZORGMEDEWERKERS

De PVV zegt erg begaan te zijn met de zorg voor gewone mensen, bijvoorbeeld in de thuiszorg. Toch stemde de PVV tegen voorstellen van de SP om te voorkomen dat bij thuiszorgmedewerkers het loon wordt ingehouden en te verzekeren dat arbeidsvoorwaarden worden behouden. Op 28 januari stemde Wilders tegen een motie van de SP om ontslag van medewerkers in de thuiszorg te voorkomen.

WILDERS TEGEN EXTRA GELD VOOR DE ZORG

Een maand later maakte de PVV het zo mogelijk nog bonter. Wilders stemde tegen een SP-voorstel om het eigen risico voor ouderen en chronisch zieken af te schaffen. En zelfs tegen ons voorstel om 2 miljard extra te investeren in de zorg, geld dat het jaar daarvoor op de plank was blijven liggen. Ook kreeg ons voorstel voor een publieke basisverzekering evenmin steun van Wilders.

GEEN WONING VOOR HENK EN INGRID

Wilders zegt dat hij het oneerlijk vindt dat vluchtelingen een woning krijgen, terwijl ‘Henk en Ingrid’ op de wachtlijst staan. Maar een motie van de SP om te stoppen met de verdere liberalisering van de woningmarkt en met de verkoop van sociale huurwoningen steunde hij niet. Ook als de woningnood hoog is, moeten corporaties een flinke verhuurdersheffing blijven betalen.

DE WINST VAN BEDRIJVEN GAAT VOOR ALLES

Wilders is een oud-VVD’er. Dat merk je goed als het gaat om de belangen van bedrijven. Als de SP voorstelt bij toekomstige handelsverdragen te zorgen dat niet nóg meer marktwerking in de zorg wordt afgedwongen, stemt de PVV gewoon tegen. ‘Dierenvriend’ Dion Graus stemde tegen ons voorstel om bij handelsverdragen dierenwelzijn, consumenten- en voedselveiligheid veilig te stellen.

WILDERS KIEST VOOR HET GROTE GRAAIEN

Wilders stemde tegen ons voorstel voor onderzoek naar de gevolgen voor Nederland van belastingontduiking door multinationals. Maar ook het gegraai door politici kan op zijn goedkeuring rekenen. Als de SP voorstelt om twee ton die de Tweede Kamer heeft voor ‘loopbaanbegeleiding’ van Kamerleden te besteden om gewone mensen in de WW aan het werk te helpen, stemt de PVV opmerkelijk genoeg tegen.

EERLIJKER DELEN? DE PVV STEMT TEGEN

Een motie van de SP om mensen met hoge inkomens meer belasting te laten betalen – en mensen met een lager inkomen minder; of om grote vermogens een eerlijker belasting te laten betalen; ons voorstel om een miljonairsbelasting in te voeren, het stuit allemaal op een ‘nee’ van de PVV. Hier verraadt Wilders opnieuw zijn ware aard en blijkt hij weer een rasechte VVD’er.

WILDERS WEIGERT STEEDS ONS TE STEUNEN

Oplossen van problemen van mensen met schulden; aanpakken van loverboys en huiselijk geweld; kleinere klassen in het basisonderwijs; extra steun voor gezinnen met kinderen die opgroeien in armoede; sociale werkvoorzieningen behouden; nutteloze sollicitatieplicht voor ouderen afschaffen. Wilders weigert telkens weer om ons te steunen.

GEEN STEUN VOOR DERADICALISERING

Wilders wil niet dat vluchtelingen naar Nederland komen, maar steunt evenmin een voorstel van de SP om opvang in de regio veilig te stellen. We moeten radicalisering in ons eigen land aanpakken, maar Wilders steunt de SP niet als we een goed programma willen opzetten voor deradicalisering. Zelfs een onderzoek naar succesvolle deradicalisering mogen we niet starten.

GEEN RECHT VOOR GEWONE MENSEN

Gewone mensen die hun recht zoeken hoeven op de hulp van de PVV niet te rekenen. Een motie van de SP om mensen met een laag inkomen hulp te bieden bij een Juridisch Loket werd door Wilders verworpen. Evenals ons voorstel om slachtoffers en nabestaanden meer spreekrecht te geven. Hij verdedigt wel dat grote bedrijven deals kunnen sluiten met overheden, zonder tussenkomst van de rechter.

DE PVV IS OOK LOKAAL ASOCIAAL

PVV ALMERE: GEEN BETAALBARE WONINGEN

De PVV zit niet alleen in de Tweede Kamer, maar ook in de gemeenteraden van Almere en Den Haag. Ans Desumma, fractievoorzitter van de SP in Almere, blijft zich verbazen over het optreden van de PVV.

‘De woningnood in Almere is groot. Door een enorm gebrek aan goedkope en betaalbare huurwoningen heeft een grote groep mensen geen betaalbaar en veilig dak boven het hoofd. De gemeente praat hier al jaren over, werkt plannen uit, maakt analyses, maar het echte bouwen van de woningen die nodig zijn voor de Almeerse bevolking blijft maar achterwege.De SP heeft een motie ingediend waarin de gemeente wordt opgedragen zo snel mogelijk het leegstaand gemeentelijk vastgoed om te bouwen tot goedkope sociale huurwoningen. Hierdoor kunnen we op korte termijn een aantal inwoners van Almere een veilige en betaalbare woonplek aanbieden.De PVV steunde ons voorstel niet. Volgens die partij hebben we voldoende goedkope en sociale huurwoningen in Almere. Dat geeft toch te denken, als je je realiseert dat er hier in Almere een wachtlijst is van zeven tot acht jaar voor dergelijke woningen! Zelfs een motie waarin de gemeente wordt verzocht met de woningcorporaties GoedeStede en Ymere om de tafel te gaan en betere huurafspraken te maken via de minimakorting, kon niet rekenen op de steun van de PVV.’

De PVV stemt in Almere zelden mee als de SP voorstellen doet om het leven de bewoners met een laag inkomen te verbeteren. Zo stemde de PVV onder meer tegen onze plannen om slechte bewindvoerders aan te pakken, de aanvraag voor ondersteunende maatregelen voor mensen te vereenvoudigen en oneerlijke boetes voor bijstandsgerechtigden te herzien.

PVV DEN HAAG: GEEN SOCIALE WONINGBOUW

Ook de PVV in de gemeenteraad van Den Haag klaagt volgens fractievoorzitter Bart van Kent veel over de opvang van vluchtelingen, maar de partij blijkt helemaal niets te moeten hebben van sociale woningbouw. Hier hetzelfde verhaal als in Almere: een keihard ‘nee’ tegen elk voorstel van de SP.

Dankzij de SP gaat Den Haag bekijken hoeveel dure corporatiewoningen onder de ‘liberalisatiegrens’ kunnen worden gebracht. Een aantal woningcorporaties, waaronder Haag Wonen, wil op deze manier het aantal betaalbare huurwoningen vergroten. De PVV stemde tegen dit voorstel.

Corporatie Staedion heeft aangegeven meer sociale huurwoningen te willen bouwen. Het verzoek van de SP om na te gaan welke gemeentelijke grond hiervoor in aanmerking zou kunnen komen kreeg wel steun van een meerderheid van de gemeenteraad, maar niet van de PVV.

De partij van Wilders was zelfs tegen ons voorstel om te onderzoeken welke leegstaande gebouwen van de gemeente omgebouwd zouden kunnen worden tot sociale huurwoningen.

Meer lezen?

U bent hier