h

'Zaanstad voor half miljard bestolen door Rutte'

12 januari 2017

'Zaanstad voor half miljard bestolen door Rutte'

Patrick Zoomermeijer
Rutte en Samsom hebben 50 miljard bezuinigd. 50 miljard die anders in de publieke zaak zou zijn geïnvesteerd, in zorg, in onderwijs, betaalbare woningen, wijkvoorzieningen en daarmee in vaste banen, is de afgelopen jaren niet geïnvesteerd. Hier in Zaanstad betekende dat dat bejaardentehuizen zoals we ze kenden zijn gesloten, de wachtlijst voor een sociale huurwoning nu 9 jaar is en nog steeds langer wordt, dat honderden thuiszorgmedewerkers geen vaste contracten hebben en BaanStede wordt ontmanteld.

Toespraak van fractievoorzitter Patrick Zoomermeijer op de nieuwjaarsreceptie van de SP Zaanstreek van 11 januari 2017

Met die 50 miljard heeft iedereen in Nederland 3.000 euro ingeleverd! Iedereen, van baby tot bejaarde. Denk je dat eens in. Alleen al in Zaanstad, met 152.000 inwoners, zijn we door Rutte en Samsom zo’n 456 miljoen bestolen. Dus: bijna een half miljard is van ons gestolen, en de dieven zitten in het torentje in Den Haag!

Wat gaan we daaraan doen? We pakken de macht!

Want nu zijn wij, de werkende mensen van Nederland, met of zonder betaald werk, wit of zwart, jong of oud, wij zijn nu aan de beurt. De politieke en economische elite heeft dit land afgebroken, tijd om ons werk en onze leefomstandigheden weer terug te pakken. Samen!

Wij gaan knokken voor een verhoging van het minimumloon van 10%. Daarmee neemt het inkomen van van de laagstbetaalde werkenden niet alleen toe, alle uitkeringen die daaraan zijn gekoppeld en de lonen net daarboven zullen daardoor omhoog worden geduwd.

Als meest groene partij gaan we het leegpompen van de Groningse gasbel drastisch verminderen. Het effect hiervan op het bestrijden van de CO2-uitstoot is enorm. Omdat de Groningers dat zelf willen en daarvoor hebben gevochten, samen met de SP in Groningen, zijn wij nu de grootste partij in die provincie door die strijd.

Dat doen we door het afbouwen van de villasubsidie, waarbij meer dan de helft van alle hypotheekrenteaftrek naar de hoogste inkomens gaat. Dat draaien we om, en we gaan investeren in de bouw van betaalbare woningen, waardoor de huren dalen en de wachtlijsten korter worden.

En we gaan natuurlijk door met het Nationaal ZorgFonds, waarmee we de marktwerking in de zorg afbreken en de solidariteit weer terug opbouwen. Dus zonder eigen risico, de boete op ziek worden. En nu al tekenden daar 242.000 mensen voor en die stroom wordt al meer en meer. En daarbij gaan we langs de deuren, want wij zijn geen ‘apptivisten’, zoals Jesse Klaver, geen praatjesmakers als Asscher en geen Twitterterroristen, maar activisten!

En zó pakken we de macht! En dat opbouwen van druk is continu, onze revolutie is permanent, niet alleen tijdens verkiezingen.

Niettemin zal ik niet om de hete brij heen draaien: er waait een rechtse wind. Met de oorlogen, armoede en terrorisme. Met de verkiezing van Trump in de VS. En ook met de dreigende winst voor de haatzaaiende en racistische PVV. Maar het is onze taak als socialisten om te kijken naar de omstandigheden waarop deze rechtse krachten en deze verwoestende ontwikkelingen gedijen.

Wij weten bij de SP dan ook heel goed dat extreemrechts echt haar stemmen niet alleen van racisten krijgt. Het is een proteststem, omdat in deze neoliberale maatschappij wat ooit zekerheden waren is vervangen door onzekerheid. Mensen worden daardoor rechtstreeks in hun bestaan geraakt. En daar hebben ze geen invloed op, behalve dat ze eens in de vier jaar mogen stemmen. En dan willen ze de elite knock out slaan. En dat wil de SP natuurlijk ook.

Wat bij de verkiezingen in maart gebeurt, zal hoe dan ook een radicale afrekening zijn. Als socialisten gaan we echter een stap verder: wij komen met linkse alternatieven. Dus knokken wij ook ná de verkiezingen voor een hoger minimumloon. Voor minder gas uit Groningen. Voor lagere huren. Voor een Nationaal ZorgFonds. En wat betreft de Zaanse SP ook voor een Nederland uit de imperialistische NAVO, zonder het feodale koningshuis, voor 65 blijft 65 en voor een radicaal andere maatschappij. Voor een maatschappij waarbij de basis, de economie, zó is ingericht dat menselijke waardigheid, gelijkwaardigheid en solidariteit zijn gegarandeerd.

En misschien zijn we dromers. Dromen zijn soms bedrog. Maar zonder dromen is er ook geen passie, geen wenkend perspectief. Ik hou me dan ook graag vast aan de uitspraak: durf te dromen, durf te strijden, durf te winnen!

Foto: SP / www.sp.nl

U bent hier