h

Conclusie bijeenkomst: samen Zaanstad, samen Poelenburg!

19 februari 2017

Conclusie bijeenkomst: samen Zaanstad, samen Poelenburg!

Gisteravond, 17 februari, was er op de mooie locatie van de sportvereniging Hellas Sport de eerste bijeenkomst met inwoners van Poelenburg met als gastspreker Sadet Karabulut, SP-Tweede Kamerlid Sociale Zaken en Integratie. De avond was georganiseerd als vervolg op de 'klop-actie' (langs de deuren) van 4 februari, waarop een grote groep SP-leden en sympathisanten door de straten van Poelenburg met inwoners van de wijk in gesprek was gegaan.

Foto: SP Zaanstreek / www.zaanstreek.sp.nl

Door Gabriella Molica, afdelingsvoorzitter SP Zaanstreek

De verslagen van de honderd gesprekken, die op die dag verzameld waren, werden gisteren de rode leidraad waarmee de discussie door de voorzitter van de avond, ons SP-raadslid Roland van Braam, geleid werd.

De bijeenkomst begon met de toespraak van SP-fractievoorzitter Patrick Zoomermeijer, die de conclusies van de gesprekken presenteerde.
Ook al waren de meeste inwoners wel tevreden over hun wijk, er was ook een aantal problemen die het leven wat minder aangenaam en prettig maakten.

Foto: Willem Croese / www.zaanstreek.sp.nl

En die problemen werden gisteravond aan de kaak gesteld:

- de slechte staat van onderhoud van woningen die wel aan buitenkant opgeknapt waren maar aan de binnenkant tekens van schimmel vertoonden;
- het hoge percentage inbraken in sommige straten;
- criminaliteit en drugshandel;
- het gebrek aan voorzieningen voor jongeren en ouderen;
- overlast door illegale onderhuur;
- hangjongeren;
- het gebrek aan diversificatie in winkelaanbod;
- afval dat niet tijdig opgehaald werd of van de balkons naar beneden gegooid werd;
- te weinig spreiding van de diverse sociale groepen door de wijk om gettovorming te voorkomen;
- te weinig aanbod van goede en betaalbare cursussen NT2;
- eenzaamheid en sociale uitsluiting door armoede;
- en een dringende behoefte aan meer betaalbare sociale huurwoningen, gezien de sociale economische samenstelling van de wijk.

Dankzij de opkomst, de multiculturele diversiteit van de aanwezigen en de verve waarmee Roland de avond voorzat, ontstond er onder het publiek een boeiende discussie en werden er ook boeiende verhalen verteld.

Zoals dat van Mary Kuek, die vertelde wat het voor haar betekende om hier in Nederland te zijn en hoe hard buitenlandse mensen moeten knokken om hun plek binnen de Nederlandse maatschappij te veroveren, zelfs als je goede diploma's hebt.

De toespraak van Sadet Karabulut sloot deze bijzondere avond af waarin we samen met de inwoners van Poelenburg over hun problemen in de wijk gepraat hebben.

Foto: Willem Croese / www.zaanstreek.sp.nl

Maar we laten de wijk Poelenburg niet los, net zomin als alle andere wijken en dorpen van Zaanstad. En we zullen er terugkomen en andere bijeenkomsten organiseren om samen met de inwoners naar hun problemen te luisteren en samen naar oplossingen te kijken.

Want SAMEN maken wij het verschil, en SAMEN zijn we Poelenburg, SAMEN zijn wij Zaanstad en SAMEN zijn wij Nederland!

Meer lezen?

U bent hier