h

Verhuizen De Kraaien dure business

19 juli 2017

Verhuizen De Kraaien dure business

Roland van BraamVorig jaar heeft een meerderheid - maar niet de SP! - van de raad besloten dat hockeyvereniging De Kraaien naar een meer centrale plek in Zaanstad moet, namelijk de Fortuinweg in Zaandijk. De SP vind ook dat de hockeyvereniging die nu in Wijdewormer zit een betere locatie verdiend. Het ligt op een afgelegen plek en is onveilig op de fiets om te bereiken.

Bijdrage van raadslid Roland van Braam in het Zaans Beraad van 18 juli 2017

Vorig jaar heeft de raad een bedrag gereserveerd van 4,5 miljoen voor de verhuizing van de Kraaien naar de Fortuinweg in Zaandijk. De SP vond dat het toen al heel erg veel geld en we maakten ons zorgen over de locatie die vlak aan een Natura 2000-gebied grenst.

Inmiddels bleek dat de gereserveerde 4,5 miljoen niet genoeg, want het wordt nu geschat op 6 miljoen!

En volgens de SP gaat dit nog veel verder oplopen, want de kostenraming is gebaseerd op een prijspeil 2018/2019 als alles mee zit en bewoners geen bezwaar aantekenen. Verder zijn de onderhoudskosten voor de openbare ruimte nog niet bekend of, zoals valt te lezen, kán de aankoop van de grond van het Rijk duurder uitvallen. Denk ook even aan zwembad het Crommenije of nog erger het Cultuurcluster: van geprognotiseerde calculaties bleek niks te kloppen en de kosten vallen elke keer hoger uit.

Het bodemonderzoek van 1993 en 2003 waaruit bleek matige tot ernstige verontreiniging in de grond te zitten, lijkt in ene verdwenen en geen rol meer te spelen, want genoemde onderzoeken zijn ouder dan 5 jaar en uit nieuwe onderzoeken blijkt dat er geen ernstige bodemverontreiniging te zijn. Dit begrijp ik niet omdat het onderzoek ouder is dan 5 jaar geleden zit opeens er geen ernstige verontreiniging meer in de grond en dit blijkt uit nieuwe onderzoeken? Bevindingen van het oude onderzoek, kloppen die niet meer? 

Ook kan ik geen kostenpost terug vinden over de aarden wal van 3 meter hoog, die belangengroep Harpstraat wenst.

Wethouder, bent u bereid om ook de belangengroep Werkgroep natuurgebied Fortuin bij de besprekingen te betrekken?

Er zijn 81 parkeerplaatsen gereserveerd in de plannen. De Kraaien hebben nu ruim 600 leden en verwachten een groei van 1000 leden op locatie Fortuinweg. Dit gaat onherroepelijk tot overlast leiden in omliggende wijken en tot onveilige situaties voor fietsers? Hoe denkt het college om te gaan met de toenemende parkeerdruk in de wijken?

Meer lezen?

U bent hier