h

'Verbinding A8-A9: wie betaalt de rekening?'

14 september 2017

'Verbinding A8-A9: wie betaalt de rekening?'

De bewoners rondom de Coenbrug voelen zich al jaren een roepende in de woestijn. En ipv dat er wordt gewerkt aan een oplossing die recht doet aan de enorme milieuoverlast, krijgen ze er nog een extra probleem bij. De doortrekking van de huidige A8 naar de A9. En naar nu blijkt zijn zij niet eens de enige meer, die de rekening van een doortrekking gaan betalen. Andere Zaankanters worden ook benadeeld, zoals Krommenie en Assendelft. Wie of wat staat op om dit onrecht te keren?

Foto: Evert Hartog / www.zaanstreek.sp.nl

Tekst van de inspraak in de raad door David Sluis op 14 september 2017

De essentie van de doortrekking zo schetst de Provincie NH is, en ik citeer “Het ontbreken van een goede oost-westverbinding zorgt dagelijks voor files op de provinciale wegen N203 en N246. Dit leidt in Krommenie en Assendelft tot ernstige overlast, van onder meer sluipverkeer, geluidhinder en slechte luchtkwaliteit. De provincie Noord-Holland, en anderen, onderzoeken samen de mogelijkheden om de doorstroming en de leefbaarheid voor nu en voor de toekomst te verbeteren”

Nu, de onderzoeken zijn gedaan. Het resultaat is verrassend en schokkend tegelijkertijd. Zo heeft men de Coenbrug bijv. buiten het onderzoeksgebied gelaten. Het is een grof schandaal! Enige conclusies uit de stapels rapporten die ik heb doorgeworsteld.

Luchtkwaliteit

De luchtkwaliteit verslechterd in het hele onderzoeksgebied bij doortrekken is de hoofdconclusie. Dit geldt dus ook voor Krommenie, Assendelft en Wormerveer. Dat is niet vreemd, gezien meer asfalt een aanzuigende werking heeft, dus meer verontreiniging. De Provincie sprak van slechte luchtkwaliteit in Krommenie en Assendelft en doortrekken maakt m dus nog slechter!

Doorstroming

De doorstroming verbeterd iets en vooral buiten de spits, behalve voor inwoners van Krommenie, Assendelft en Wormerveer, zo staat te lezen. Krommenie en Assendelft krijgen dus de rekening. Je bent in alle alternatieven gemiddeld langer bezig om van- en naar Zaandam, Wormerveer, Beverwijk of Uitgeest te komen. Bovendien zijn de reistijdverschillen in absolute zin zo idioot klein dat je je afvraagt of dit nog relevant is?

Geluid

Ook hier spreekt de Provincie van ernstige overlast voor Krommenie en Assendelft. Men berekend echter dat in het meest gunstigste scenario, de geluidswinst slechts 3,8% is. Onder winst verstaan ze vermindering van hinder en slaapverstoring. Als je gaat terugrekenen wat de winst per persoon is, dan kom je op 8,5u minder verstoring op een heel mensenleven. Is dit nog relevant?

Coenbrug

Maar dan de Coenbrug. De omgeving Coenbrug met 10000 woonadressen is de Provincie helemaal vergeten. Daar gaan ze nl niet over, die valt nl onder het beheer van Rijkswaterstaat. Ook de Gemeente Zaanstad bezigt dit standpunt overigens. De verantwoordelijk Wethouder Verschuren die afgelopen donderdag nog insprak bij de Provincie, reageerde op een vraag hierover met het simpele antwoord, “de doortrekking heeft ook nadelen“. En dank U wel!

Bij doortrekken krijgt de omgeving Coenbrug er bovenop de autonome ontwikkelingen, nog eens 30-duizend verkeersbewegingen bij, zo schetst de Provincie. Dan zit je ruim boven de 100.000. Dat heeft de Provincie dan wel laten berekenen. Wat betekent dit voor de gezondheid van de mensen daar? Wie beschermt nu deze grote groep bewoners, die 10000 woonadressen? De Gemeente en de Provincie in ieder geval niet op dit moment. Ze laten je gewoon barsten!

Wel merkt de Provincie nog het volgende op: Ik vat het kort samen.
De bestaande A8, bij brug over de Zaan, zal niet op korte termijn verbreed worden. Dit heeft tot gevolg dat in de spitsen, de doorstroming op de nieuwe verbinding wordt gelimiteerd door de Coenbrug.

En nu komt het... "Extra verkeer rijdt dus vooral buiten de spitsen over de nieuwe verbindingsweg". Aldus de conclusie van de Provincie. Dus in de spitsen blijf je zitten met een capaciteitstekort. Een wegennetwerk is zo sterk, als de zwakste schakel. En indien de N203 wordt afgewaardeerd, zal het surplus van het verkeer, wederom sluiproutes gaan kiezen. We zijn terug bij af.

Beste raadsleden, de doortrekking is geen oplossing, het is een mislukking. Het kost bakken met geld en lost nagenoeg niets op. Laat de Provincie stoppen met dit proces. De Zaankanters krijgen de rekening met vieze lucht, langere reistijden en nog meer geluidsoverlast. Ga met het Rijk en Provincie om de tekentafel zitten en verzin een afdoende en efficiënte oplossing die wel werkt, en recht doet aan alle Zaankanters!

En faciliteer ondertussen de omgeving Coenbrug. Hoe lang moeten die mensen nog in de ellende zitten? Superstil asfalt en 80 km/uur, zou dat een oplossing kunnen zijn? Dat is toch niet teveel gevraagd?

Meer lezen?

U bent hier