h

Doortrekking A8-A9 toch niet zo positief: geen schonere lucht of betere verkeersdoorstroming

13 september 2017

Doortrekking A8-A9 toch niet zo positief: geen schonere lucht of betere verkeersdoorstroming

Uit onderzoek (Provincie Noord-Holland, juni 2017) blijkt dat de verbinding van de A8 naar de A9 zoals eerder voorgesteld, de verkeersdruk op lokale en provinciale wegen nauwelijks oplost. Ook de luchtkwaliteit in Zaanstad verbetert niet door deze verbinding, volgens nieuwe gegevens en inzichten.

Foto: Evert Hartog / www.zaanstreek.sp.nl

Door David Sluis

Overlast

Op de provinciale wegen N203 en N246 staan vaak files, daardoor is er al jaren sprake van overlast door sluipverkeer en geluidhinder in Krommenie en Assendelft. Provincie Noord-Holland en betrokken gemeenten onderzoeken de mogelijkheden om verkeersdoorstroming en leefbaarheid in Zaanstad te verbeteren. De verrassing was groot toen afgelopen juni uit onderzoek van Provincie Noord-Holland bleek dat het doortrekken van A8-A9 toch niet het gewenste resultaat geeft; nauwelijks betere verkeersdoorstroming en juist verslechtering van de luchtkwaliteit (Achtergrondrapport Gezondheid) in alle drie onderzochte alternatieven.

Daarnaast voor Zaanstad een minimale geluidswinst van ca 3% op een kort traject (Achtergrondrapport Geluid). De omgeving van de Coenbrug lijkt ook niet gebaat bij de doortrekking A8-A9, aangezien deze wijken dan aanzienlijk veel meer worden belast. Volgens de Provincie zal er daar per etmaal nog eens ca. 30 duizend extra motorvoertuigen gaan rijden, bovenop de autonome ontwikkeling. De gezondheidskundige gevolgen qua geluid en fijnstof, zijn echter niet onderzocht door de Provincie Noord-Holland.

Oplossing

Een oplossing is nog niet in zicht. De drie alternatieven Heemskerk, Nulplus en Golfbaan geven geen van allen de beoogde oplossing als het gaat om het verbeteren van de luchtkwaliteit en verkeersdoorstroming. Is afzien van doortrekken dan niet de beste oplossing? En de vraag of de Gemeente Zaanstad wel 15 miljoen moet investeren en de Provincie tot een half miljard euro?

Meer lezen?

U bent hier