h

SP wil helemáál geen weg A8-A9

9 februari 2017

SP wil helemáál geen weg A8-A9

Als het aan SP Noord-Holland en Zaanse SP-gemeenteraadsfractie ligt komt er helemaal geen nieuwe verbinding tussen de A8 en de A9. De provincie onderzoekt daarvoor drie alternatieve routes. Eén daarvan - de 'nul-plus' variant – had eerst nog de steun van de SP. "Waar men eerst sprak over een tunnel of 'verlaagde' wegaanleg, duikt nu uiteindelijk een viaduct op. Daar kan geen sprake van zijn. Dit geeft grote onvrede bij de bewoners langs de huidige N8, die hun uitzicht verliezen", aldus SP-Provinciale Statenlid Wim Hoogervorst.

Foto: Evert Hartog / www.zaanstreek.sp.nl

In de 'nul-plus' variant komt er geen asfalt in open land, maar een weguitbreiding van de N203 bij Krommenie. Deze variant had de voorkeur van de SP, maar met de huidige plannen voor die variant gaat de SP niet akkoord.

Hoogervoorst: "Wij hebben jarenlang duidelijk proberen te maken dat niemand echt zit te wachten op dit stuk asfalt. Maar: als het er dan toch van moet komen, dan wilden we dat de provincie serieus keek naar aanpassing van de bestaande route via Krommenie. Dit om te voorkomen dat er nieuw asfalt werd uitgerold in het open landschap met alle gevolgen van dien voor de natuur, voor de landbouw en voor de leefbaarheid. Want een nieuwe weg dwars door het prachtige Zaanse land richting Heemskerk kan natuurlijk al helemaal niet!"

De SP heeft in het plangebied met grote regelmaat actie gevoerd tegen allerlei mogelijke varianten die de provincie aandroeg. Bij die acties bleek grote steun van de bevolking voor het verzet tegen de verbindingsweg. Opvallend was ook het feit dat veel bewoners aan de huidige N203 in Krommenie op dit moment geen overlast ervaren van de weg. Van de verschillende opties wilde de SP in elk geval de nul-plus-variant onderzocht hebben. Dat is nu gebeurd, en de resultaten worden binnenkort voorgelegd aan Provinciale Staten.

Hoogervorst: "Wat verbazingwekkend is, is dat in de plannen voor de nul-plus-variant lang sprake is geweest van een tunnel in Krommenie, of een verlaagde wegaanleg. Nu is het tracé daar ineens te smal en wordt er een viaduct uit de hoge hoed getoverd. Daar kunnen we niet mee akkoord gaan."

Foto: Anna de Groot / www.zaanstreek.sp.nl

Een viaduct door Krommenie zal sterk beeldbepalend zijn in de omgeving. "Als je nu langs de N203 woont, kijk je straks regelrecht tegen een talud aan, waar hoog boven je het verkeer langs raast. En ja: een viaduct is goedkoper dan een tunnel, dat snappen we wel. Maar laten we niet vergeten dat afzien van een nieuwe A8-A9-verbinding nog goedkoper is. We willen wel dat er op plekken waar op dit moment werkelijk overlast is en problemen worden ervaren, wordt gezocht naar slimme en betaalbare oplossingen. En dan samen met de bewoners", aldus Hoogervorst.

Meer lezen?

U bent hier