h

Onderzoeksrapport A8-A9: een weg in schaapskleren

18 maart 2016

Onderzoeksrapport A8-A9: een weg in schaapskleren

Een meerderheid van bewoners ziet niets in de aanleg van een nieuwe verbindingsweg A8-A9 tussen Assendelft en Heemskerk. Dit is gebleken uit een enquête van de SP in Assendelft. De uitkomsten van de enquête staan in het SP-rapport "Een weg in schaapskleren" dat gisteren werd gepubliceerd. Interessant leesvoer voor wie ook eens de andere kant wil horen!

De enquête vond plaats op zaterdag 5 maart voor de ingang van supermarkt Deen in Assendelft. Veel geënquêteerden bleken helemaal niet te weten van de provinciale plannen voor de aanleg van een vierbaansweg door het groene gebied waarop vanaf de Deen uitzicht is. De SP – zelf ook tegenstander van de weg – concludeert bovendien dat de provincie onvoldoende moeite heeft genomen de bewoners van de Zaanstreek te betrekken bij de plannen.

Tijdens de enquête was een plattegrond beschikbaar waarop verschillende varianten voor de weg staan ingetekend. Eén variant is het zogenaamde 'Nul-plus-alternatief'. Bij deze variant wordt er geen nieuwe weg door het open landschap gelegd. In plaats daarvan wordt een bestaande provinciale weg – de N203 – bij station Krommenie-Assendelft verschoven in de richting van de spoorlijn. De weg wordt bovendien verdiept in een tunnelbak gelegd. Daardoor vermindert de overlast voor omwonenden daar aanzienlijk.

Na uitleg van de SP-enquêteurs over de verschillende mogelijkheden bleken de meeste mensen voorstander van deze variant. Nog geen kwart was voorstander van aanleg van een nieuwe verbindingsweg door het groene landschap van de open polder.

Belangrijke uitkomst van het onderzoek was verder dat de overheden niet echt met de direct betrokkenen, de inwoners van de Zaanstreek en Kennemerland, over het wegenplan hebben gesproken.

Meer lezen?

U bent hier