h

Werkgroep A8 en SP Zaanstreek informeren zaterdag bewoners over lawaai en fijnstof

9 november 2017

Werkgroep A8 en SP Zaanstreek informeren zaterdag bewoners over lawaai en fijnstof

Op zaterdag 11 november, van 13.30 tot 16.00 uur, gaan de Werkgroep A8/Coenbrug en de SP Zaanstreek de bewoners van Zaanstad, die wonen rond de A8 en de Coenbrug, vertellen wat deze stadssnelweg betekent voor hun gezondheid en welzijn. Tegelijkertijd leggen wij onze eisen op tafel: wij willen dat het verkeer op de A8 door Zaanstad voortaan niet harder dan 80 km/u rijdt, dat er betere geluidsschermen worden geplaatst, dat er stil asfalt komt en dat er nu eindelijk iets gedaan wordt aan de klepperende brugklep.

Al deze eisen en wensen zijn niet nieuw. In de gemeenteraad van Zaanstad werd in 2005 al een motie ingediend en aanvaard die de toenmalige wethouder van verkeer en milieu de opdracht gaf te gaan praten met de Rijksoverheid, zodat deze eisen ook ingewilligd zouden worden. De toenmalige minister wilde niets veranderen. In 2017 werd dit verzoek – zij het iets uitgebreider – herhaald. Wethouder Addy Verschuren moet gaan praten met de minister. En die moet dan weer aan de wensen van de bewoners tegemoetkomen.

De Werkgroep A8/Coenbrug heeft – ook dankzij de gemeenteraad – voor elkaar gekregen dat onderzocht werd of de metingen, die rond de A8 en Coenbrug gedaan werden, juist zijn. Vooralsnog lijkt het erop dat het onderzoek dat gedaan werd niet onafhankelijk is. Want iedereen kan horen en ruiken dat het lawaai en het fijnstof rond de A8 en Coenbrug veel te veel is. De A8 werd lang geleden aangelegd, maar in 2017 zou zo'n snelweg niet meer midden door een stad aangelegd kunnen worden.

Om onze eisen kracht bij te zetten is er een petitie op Petities24.com.

Op 11 november, tussen 13.30 en 16.00 uur zijn de deskundigen van de Werkgroep A8/Coenbrug en de gemeenteraadsleden van de SP aanwezig in Het Brandtweer, Breestraat 110 in Koog aan de Zaan. De bewoners, maar ook andere belangstellenden, kunnen daar informatie ophalen en vragen stellen. De toegang is gratis. Kom ook!

Zaterdag 11 november
13.30 uur
Het BrandtWeer, Breestraat 110 in Koog aan de Zaan

Meer lezen?

U bent hier