h

Draagt de verbinding A8-A9 wel bij aan bereikbaarheid en leefbaarheid?

21 september 2017

Draagt de verbinding A8-A9 wel bij aan bereikbaarheid en leefbaarheid?

Op 18 september 2005, nu bijna 12 jaar geleden, nam de raad een motie van SP, GroenLinks en ROSA aan om de maximumsnelheid op de A8 (Coentunnelweg) terug te brengen tot 80 kilometer per uur. De Zaanse raad vond toen al dat we iets moesten doen aan de luchtkwaliteit in dat deel van onze gemeente, waar de weg zo vlak bij duizenden woningen loopt. Toen al wist de raad waar nu nog steeds onderzoek naar wordt gedaan maar wat de vanavond aanwezige bewoners uit onder andere de Boerejonkerbuurt, Koog aan de Zaan, ’t Kalf en het Kogerveld al lang weten, namelijk dat dit geen gezonde situatie is. Helaas werkte het Rijk in 2005 niet mee en bleef de maximumsnelheid 100 kilometer. En zijn we nog steeds bezig om de échte cijfers van de luchtvervuiling boven water te krijgen, dit dankzij de tomeloze inzet van de Werkgroep A8-Coenbrug en namens hun hun horzel in de pels, David Sluis.

Foto: Evert Hartog / www.zaanstreek.sp.nl

Bijdrage door fractievoorzitter Patrick Zoomermeijer in de raadsvergaring van 21 september 2017

Patrick Zoomermeijer
De SP is dan ook blij dat de D66 en PvdA weer een poging doen om de snelheid alsnog omlaag te krijgen, dus dat steunen we. Ook het idee voor geluidsarm asfalt, zoals steeds bepleit door SP-Statenlid Anna de Groot en de Werkgroep zouden veel helpen, want naast luchtvervuiling is er ook geluidsoverlast van de A8. Deze maatregelen moeten sowieso genomen worden, of de verbinding A8-A9 er nu komt of niet.

En dat brengt ons op de A8-A9. Vorige week donderdag heb ik de wethouder gevraagd over wat nu precies het uitgeven van honderden miljoenen aan gemeenschapsgeld rechtvaardigt, als de winst maar een paar minuten reistijd of enige uren slaap op een heel mensenleven is? En het rapport waarover we nu spreken, de Plan MER, stelt zelf dat geen van de drie onderzochte varianten veel goed doet voor de luchtkwaliteit en dat de door het college gekozen varianten (Golfbaan- en Heemskerkvariant) grote negatieve gevolgen hebben voor natuur, landschap, ruimte en de historische erfenis van de Zaanstreek.

Kort samengevat: er gaan wat inwoners van Zaanstad een paar minuten sneller op hun bestemming komen, maar dat volgens dit onderzoek niet tijdens de file zijn. Voor veel bestemmingen en vanuit vele wijken van Zaanstad wordt de reistijd juist langer. Het effect op het milieu en de omgeving is, ook volgens het rapport per saldo niet goed. Of, zoals de ChristenUnie vorige week terecht zei: ‘komt de A8-A9 er eigenlijk niet voor de mensen uit Zaanstad, maar voor mensen uit andere gemeenten in Noord-Holland-noord die eerder in Haarlem of Amsterdam willen zijn?’

Ondertussen zijn er ook wijken die de prijs zullen betalen voor een verbinding A8-A9. Mensen uit die wijken zijn vanavond hier. Leg hun maar uit dat er, gewoon volgens dit rapport, 30.000 meer auto’s over de A8 dwars door hun woonwijken zullen denderen. Zij betalen met afgenomen nachtrust, meer fijnstof, meer lawaai, meer longproblemen, wellicht kortere levens. Kijk hun in de ogen, spreek ze, en zeg ze dat hun belang, hun leven, minder weegt dat dat van de A8-A9. Heb het lef!

Na vanavond zullen zij weten welke partijen er voor hun belangen opkomen en wie hun laten stikken.

De SP, ROSA en GroenLinks proberen met alternatieven te komen waar wij kunnen. Dus dringen wij met het amendement ‘Onderzoek doortrekking A8-A9 op Zaanse wijken’ om te onderzoeken wat het concrete effect zal zijn op de mensen in de getroffen wijken en daar maatregelen op te nemen. Dat is het minste we we kunnen doen, voor hun, vanavond op de publieke tribune, en de duizenden bewoners die zij vertegenwoordigen.

Beter zou zijn om deze geldverspilling te stoppen en met dit project, dat getwijfeld nog veel duurder zal worden dan nu begroot, gewoon te stoppen. En ons te richten op betere doorstroming, beter openbaar vervoer, meer geluidswallen, stil asfalt, lagere maximumsnelheden, beter meten van geluid en fijnstof.

Meer lezen?

U bent hier