h

Woningbeleid coalitie mislukt?

8 november 2017

Woningbeleid coalitie mislukt?

Evert Hartog
Er werden krokodillentranen gehuild bij de behandeling van de begroting over de woonopgave. De coalitiepartij die zich heeft in laten pakken door de vastgoedlobby om meer vrije sector-woningen te gaan bouwen in plaats van sociale huurwoningen, D66, liet de emoties de vrije loop omdat jongeren niet aan een betaalbare woning kunnen komen. De SP heeft vier jaar lang gewaarschuwd dat de wachttijd voor een sociale huurwoning op gaat lopen als er niet meer sociale huurwoningen bij komen. De gemiddelde inschrijftermijn is inmiddels opgelopen tot tien (10!) jaar.

Bijdrage van raadslid Evert Hartog in het Zaans Beraad over de begroting op 2 november 2017

De PvdA wethouder vond dat de woonvisie met een minimum aantal van 25.100 sociale huurwoningen bij een groeiende bevolking aansluit bij de behoefte, maar heeft er regelmatig nadrukkelijk bij gezegd dat er ook meer sociale huurwoningen bij mogen komen. Er is niet één extra sociale huurwoning bijgekomen ten opzichte van het minimum. Wat ons betreft tonen deze cijfers aan dat het woningbouwbeleid van deze coalitie is mislukt, en dat onze prognose is uitgekomen. Zelfs de woningbouwverenigingen divoorstander waren van de woonvisie zien nu dat er een tekort aan sociale huurwoningen is.

Ondertussen is de sociale voorraad tot ver onder het minimumpercentage van 40% gedaald. De nieuwe plannen stemmen ons niet hoopvol. Bij elk nieuw bestemmingsplan voor woningbouw pleiten wij voor meer sociale huurwoningen, maar zelfs 30% sociale huur, nog steeds 10% te laag, is zelden haalbaar gebleken.

De SP heeft ervoor gepleit het transformatiefonds, een extra begrotingsruimte van 100 miljoen euro, in de eerste plaats te gebruiken voor het realiseren van sociale huurwoningen. Ook dat vond men niet nodig.
Ondertussen neemt onze grote buur maatregelen om de tekorten tegen te gaan door stevig door te bouwen, met een mix van 40% sociaal, 40% vrije sector en 20% koop. Tevens krijgen Amsterdammers die al lang in de stad wonen meer voorrang boven niet Amsterdammers.

De PvdA, D66, de meeste oppositiepartijen en de wethouder geven ons nu gelijk, er moeten meer sociale huurwoningen bij komen. Mooie woorden, zou er dan toch hoop gloren? Ik hoorde 2 ideeën voor het inlopen van de achterstand, beide bedacht door SP wethouders in grote steden: Studio’s voor jongeren die snel gerealiseerd kunnen worden en waar een tijdelijk huurcontract voor wordt gegeven. Prima plan, maar dan wil onze SP fractie wel dat de jongeren recht hebben op vervangende huisvesting na afloop van het contract, daar was de PvdA-wethouder tot nu toe op tegen. En voorrang voor Zaankanters die al heel hun leven in Zaanstad wonen, zoals de Amsterdamse SP doet voor Amsterdammers.

En dan nog dit: de raad heeft op 15 oktober 2015 - twee jaar geleden! - bij de behandeling van de actualisatie woonvisie, motie nr. 97, aangenomen voor een analyse van de inkomensverdeling bij scheefwoners. Deze motie is nog niet uitgevoerd. Wij willen dat deze motie nog dit jaar wordt uitgevoerd zodat de uitkomsten kunnen worden gebruikt voor de volgende woonvisie. Tevens is in diezelfde vergadering motie 96 aangenomen voor een tweejaarlijkse rapportage “behoefte sociale huurwoningen”. Die rapportage hebben wij nog niet gezien en het is inmiddels twee jaar geleden. De wethouder deed halfzachte toezeggingen, tegen zijn zin. We rekenen hem daar op af!

U bent hier