h

SP deelt zorgen bewoners over funderingen Zeeheldenbuurt

7 december 2017

SP deelt zorgen bewoners over funderingen Zeeheldenbuurt

Evert Hartog
Sedert de 90er jaren van de vorige eeuw waren de woningcorporaties bezig een groot aantal sociale huurwoningen te verkopen. Oorzaak is de veranderende rol die de toenmalige woningbouwverenigingen opgelegd kregen door de diverse overheden, maar voornamelijk door de rijksoverheid. Hiervan worden nu de wrange vruchten geplukt door de kopers van de voormalige sociale huurwoningen.

Dit is de zogenaamde 'Rondvraag' die raadslid Evert Hartog namens de SP aan het college stelde op 7 december 2017

In Dagblad Zaanstreek van zaterdag 25 november 2017 lazen wij het artikel 'Zeehelden weerstaan Parteon'. In het artikel wordt beschreven hoe 58 kopers, die sedert de 90er jaren van de vorige eeuw een voormalige sociale huurwoning kochten, nu ernstig in de (financiële) problemen raken. De SP heeft inmiddels gesprekken met deze mensen gehad en zich een oordeel gevormd over de problemen.

De gemeente Zaanstad heeft een verduurzamingsopgave van de woningvoorraad, maar ook een opgave om ervoor te zorgen dat van een groot aantal woningen de funderingen worden hersteld. Door de gemeenteraad werd besloten deze opgaven aan elkaar te koppelen. Dientengevolge gaat woningcorporatie Parteon met deze opgaven in de Zeeheldenbuurt in Wormerveer aan de slag. Op zich een prima initiatief, ware het niet dat veel van de sociale huurwoningen in deze buurt sedert de 90er jaren van de vorige eeuw verkocht zijn.

In het eerdere, maar ook in het recente verleden, zijn de voormalige sociale huurwoningen doorgaans niet verkocht aan mensen die behoorden tot de groep die zich heel gemakkelijk een eigen woning kunnen veroorloven. In de groep kopers zitten voormalige huurders, mensen die kochten omdat zij door bij voorbeeld echtscheiding niet anders konden en andere mensen die een woning kochten omdat zij voor een sociale huurwoning niet in aanmerking kwamen. De ex- huurwoningen van Parteon waren namelijk allen in het goedkope koopsegment. Inmiddels zijn veel van deze mensen met AOW (en hebben zij dan ook écht alleen deze uitkering) of werkloos geworden. Voor hen betekent dit dat zij het funderingsherstel plus het verduurzamen van hun woning niet kunnen betalen en er ook geen extra bedrag voor kunnen lenen. Hypotheekverstrekkers staan niet bepaald in de rij om werklozen, flexwerkers en AOW'ers geld te lenen.

Inmiddels hebben de woningeigenaren van de Zeeheldenbuurt grote zorgen. Een aantal van hen is volkomen uit het lood geslagen vanwege de onzekere toekomst die hen wacht. Er zijn ook woningeigenaren die niet meer slapen vanwege de zorgen.

De gemeente Zaanstad heeft oprechte pogingen gedaan om de bittere pil van het funderingsherstel voor een aantal Zaankanters te verzachten. Op 12 juli 2017 was er een persbericht 'Nieuwe financieringsmogelijkheden voor Zaankanters met funderingsproblemen'. De woningeigenaren in de Zeeheldenbuurt in Wormerveer zijn met deze nieuwe mogelijkheden echter weinig of niet geholpen, helaas. Inmiddels hebben zij zich verenigd.

Vragen SP

  • Pas sedert een klein aantal jaren is er de verplichting om bij de verkoop van een woning de staat van de fundering te vermelden. Werd ook bij verkoop van de sociale huurwoningen sedert de 90er jaren de staat van de fundering vermeld? Zo ja, was het dan voor kopers duidelijk dat zij in de toekomst met hoge kosten geconfronteerd zouden worden?
  • De SP waardeert de oprechte pogingen van de gemeente Zaanstad om woningeigenaren financieel en met raad en daad terzijde te staan bij het funderingsherstel. Toch zijn er nog steeds woningeigenaren die op geen enkele wijze de fundering van hun woning kunnen laten herstellen. Welke mogelijkheden hebt u verder nog voor deze mensen?

Meer lezen?

U bent hier