h

SP vraagt in Tweede Kamer aandacht voor overlast A8

12 december 2017

SP vraagt in Tweede Kamer aandacht voor overlast A8

Op 11 december 2017 kreeg de Werkgroep A8-Coenbrug nieuwe kansen om lawaai en luchtvervuiling door stadssnelweg A8 onder de aandacht te brengen. Die nieuwe kansen werden geboden door SP-Tweede Kamerlid Cem Laçin. De vaste kamercommissie voor Infrastructuur en Waterstaat vergaderde over het MIRT (Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport) en Cem Laçin maakte slim van de gelegenheid gebruik om de aandacht te vestigen op onze lawaaierige en vervuilende stadssnelweg.

Door Anna de Groot, SP-Statenlid Noord-Holland

Op 21 september 2017 werd in de gemeenteraad van Zaanstad een amendement ingediend (door D66 en de PvdA) om de wensen (80 km/u, stil asfalt, betere geluidsschermen en een stille brugklep) van de Zaankanters rond de A8 en Coenbrug te realiseren. Wethouder Addy Verschuren (CDA) werd op pad gestuurd voor een goed gesprek met de minister. De SP is heel erg benieuwd naar het resultaat van het gesprek tussen Addy Verschuren en minister Cora van Nieuwenhuizen

D66-raadslid Jan de Vries beloofde in de raadsvergadering van 21 september "de vloerbedekking in het gebouw van de Tweede Kamer stuk te lopen om daar te lobbyen om het voor Zaanstad hier goed voor elkaar te krijgen". Die boodschap is blijkbaar niet aangekomen bij D66-kamerlid Matthijs Sienot, want hij liet de A8 ongenoemd. Overigens werd door geen enkele andere partij dan de SP een lans gebroken voor een schone en stille A8.

Cem Laçin benadrukte, net als de SP Zaanstreek dit altijd doet, dat er de volgende maatregelen op de stadssnelweg A8 getroffen moeten worden: stil asfalt, betere geluidsschermen, een stille brugklep en 80 km/u.

Als Addy Verschuren dit nu ook nog eens bij de minister gaat benadrukken, is er nog meer kans voor de omwonenden van de A8 en Coenbrug dat ze eindelijk van de ongezonde overlast af zijn.

Ook diende het SP-kamerlid, samen met een VVD-kamerlid, een motie in die de minister de opdracht gaf om nog eens met de Werkgroep A8-Coenbrug te gaan praten. Dit omdat er steeds geen goede gesprekken zijn tussen de Werkgroep en de ambtenaren van Rijkswaterstaat.

Minister Cora van Nieuwenhuizen wil vooralsnog het gesprek met de Werkgroep A8-Coenbrug niet aangaan, maar geeft wel de ambtenaren van Rijkswaterstaat de opdracht om beter hun best te doen. Mocht het dan nóg geen goed gesprek worden, dan overweegt de minister om zelf het gesprek met de Werkgroep aan te gaan.

Natuurlijk blijven wij als SP Zaanstreek, de Zaanse SP-fractie, samen met de Werkgroep A8-Coenbrug, ons inzetten voor een schone en stille A8! Daar gaan we gewoon mee door. Het gaat immers om de gezondheid van heel veel mensen in Zaanstad!

Meer lezen?

DOE OOK MEE VOOR EEN STILLERE EN SCHONERE A8!

U bent hier