h

Hoe verder na de Zaanse verkiezingsuitslag?

23 maart 2018

Hoe verder na de Zaanse verkiezingsuitslag?

Patrick Zoomermeijer
Alhoewel de SP niet is opgericht om bescheiden te blijven - wij willen immers de wereld veranderen - past ons natuurlijk bescheidenheid na deze verkiezingsuitslag. We maken even een pas op de plaats en laten anderen voorgaan. Wat de SP betreft nemen de twee duidelijke winnaars het voortouw bij de onderhandelingen voor een nieuw college: de VVD en ROSA. De VVD omdat ze nu de grootste zijn en ROSA omdat zij daarnaast de grote winnaar zijn, en zij daarmee een uitdrukking zijn van de toch nog grote linkse stem in Zaanstad.

Bijdrage van lijsttrekker en fractievoorzitter Patrick Zoomermeijer in het 'interpretatiedebat' op 23 maart 2017

De SP put dan ook troost uit het feit dat de traditionele linkse Zaanse partijen ROSA, GroenLinks en SP samen - net als bij de vorige verkiezingen - 10 zetels hebben gehaald. De roep om sociale, groene en rechtvaardige politiek is daarmee nog steeds duidelijk hoorbaar. Dat de PvdA haar verlies in Zaanstad beperkt heeft weten te houden, is een compliment waard, en draagt met de eerder genoemde 10 zetels voor links bij aan de uitdrukking van het sociale geweten van de Zaankanters.

Laten we daarnaast niet vergeten dat het zittende college is afgerekend op haar beleid: de collegepartijen van tot afgelopen woensdag bezetten nu 16 in plaats van 20 zetels. De partijen die kritiekloos voorstander waren van een duurder Cultuurcluster vertegenwoordigen geen meerderheid meer. D66, de partij die haar lot het meest had verbonden aan het Cultuurcluster, heeft een flinke knauw gehad. GroenLinks had zich ook aan dat project verbonden en was tegen een referendum, en heeft daardoor een bescheiden plusje geboekt waar GroenLinks landelijk juist een grote winst boekte. De winst van ROSA aan de andere kant is volgens de SP een terechte uitdrukking van verzet tegen een duur Cultuurcluster en steun voor een referendum.

Dus als de SP vanavond wat punten voor de onderhandelingen mee mag geven, dan staat de invulling van het Cultuurcluster nu uitdrukkelijk ter discussie. Daarnaast moet er werk gemaakt worden van een schonere en stillere A8 en het opknappen van oude tochtige woningen waarvoor de SP samen met de betrokken bewoners druk zal blijven opbouwen. Dit zijn punten die we ROSA toevertrouwen bij de onderhandelingen.

Een nieuw college zal moeten omgaan met de realiteit van een A8-A9 die er voorlopig om verschillende redenen echt niet gaat komen. Het waarmaken van de mooie woorden over een betere toekomst voor Poelenburg, waar de nu in te voeren Rotterdamwet volgens meerdere onderzoeken geen goed middel is. Een menselijke uitvoering van de participatiewet zonder gedwongen tegenprestatie en liefst een regelarme bijstand. Het voorkomen dat de voorraad sociale huurwoningen door de huidige ondergrens zakt, en over heel Zaanstad gemiddeld minstens 40% blijft. Daarvoor zal er bijvoorbeeld op het VVZ-terrein, in de Rozengrachttoren en in Poelenburg-Oost meer sociaal moeten worden gebouwd. Want de wachtlijsten moeten echt omlaag. En er zal veel geld gereserveerd moeten worden, echt vele miljoenen, om de tekorten in het sociale domein en de Jeugdzorg op te vangen.

Allemaal punten waarvoor we ons ook de komende 4 jaar blijven inzetten, binnen en buiten deze raadszaal. Samen, voor elkaar, voor Zaanstad!

De SP is geen voorstander van het ‘depolitiseren’ van collegevorming. Dus wat ons betreft geen ‘zakenkabinet’, wisselende meerderheden en beroepswethouders als zaakwaarnemers, maar politieke keuzes waarin de kiezers zich kunnen herkennen.

Overigens zijn we blij dat Zaanstad zich duidelijk heeft uitgesproken tegen de sleepwet.

U bent hier