h

Waarom de SP tegen het Warmtenet stemde

16 maart 2018

Waarom de SP tegen het Warmtenet stemde

Nora Swagerman
Wij zijn een socialistische partij en het liefst zagen wij dat de nutsvoorzieningen onder collectieve verantwoordelijkheid gesteld zijn, maar in zo’n wereld leven wij niet. Helaas ook bij het aanleggen van dit warmtenet zijn er particuliere ondernemers die winst willen maken.

Stemverklaring door Nora Swagerman, raadslid

Maar ondanks de financiële consequenties voor zowel huurder als koper en het financiële risico dat de gemeente neemt en onze grote twijfel of een biomassacentrale wel de juiste duurzame verwarmingsbron is.

Dus hout in plaats van kolen? Van de regen in de drup, en erger.

Energiecentrales in Europa gebruiken bij de vervanging van fossiele brandstoffen weliswaar allereerst afvalproducten uit de omgeving van de centrales, zoals resthout, afvalhout en zaagsel. Ze hebben echter voor het halen van de bijstookdoelen veel meer nodig. Dat is niet uit  Europese bossen beschikbaar.

Daarom zal de SP tegen stemmen.

Meer lezen?

U bent hier