h

'Nieuw college in steigers doet geen recht aan verkiezingsuitslag'

8 mei 2018

'Nieuw college in steigers doet geen recht aan verkiezingsuitslag'

Een bijzondere wending in het coalitieproces. Niet GroenLinks en de POV gaan in het nieuw te vormen college meedoen, maar ROSA en de ChristenUnie. Als het aan VVD fractievoorzitter Gerard Ram ligt komt er eind mei een coalitieakkoord tussen de VVD, CDA, D66, PvdA, ChristenUnie en ROSA.

Door Marianne Dane van De Zaankanter

Krappe meerderheid

Tijdens het Zaanstad Beraad van donderdag 3 mei deed informateur Eric van der Burg verslag van de vorderingen en konden alle partijen vragen stellen en commentaar geven. En commentaar was er. In de verkenningsfase had de gemeenteraad aangegeven graag een coalitie te willen die steunt op een ruime meerderheid, waarbij eer wordt gedaan aan de verkiezingsuitslag. Het nieuw te vormen college heeft slechts een krappe meerderheid (20-19) en alleen de VVD en ROSA behoren tot de winnaars. Fractievoorzitter Patrick Zoomermeijer (SP): “Dit doet geen recht aan de verkiezingsuitslag. Verschillende partijen zijn uitgesloten of tegen elkaar uitgespeeld, met als resultaat dat de oude coalitie blijft zitten en ROSA de plaats van de ZOG inneemt.”

Onmogelijke puzzel

Informateur Eric van der Burg legt uit waarom de informateurs tot dit advies zijn gekomen: “Het was een onmogelijke puzzel. Allerlei partijen sluiten elkaar uit. In de verkenningsfase bleken vier partijen zonder meer samen een coalitie te kunnen vormen; Winnaar VVD en de huidige coalitiepartners PvdA, D66 en CDA. Om tot een meerderheidscoalitie te komen volgden er gesprekken met GroenLinks, ROSA en de POV (alle 3 winnaars). De VVD had aangegeven een extra partij op rechts te willen en de PvdA wilde een extra partij op links. Zowel GroenLinks als ROSA wilden uiteindelijk niet samen met de POV.” De POV zelf heeft ook niet echt zijn best gedaan om tot de coalitie toe te treden. In een gesprek met de VVD informateur had fractievoorzitter Harrie van der laan gezegd ‘dat hij wel van een kutpartij is’, aldus Eric van der Burg.

VVD geeft toe

VVD leider Gerard Ram heeft uiteindelijk zijn ‘eis’ voor een tweede rechtse partij opgegeven, omdat er niets anders opzat. Om alsnog tot een meerderheidscoalitie te komen is huidig collegepartner de ChristenUnie erbij gevraagd en zijn de gesprekken met ROSA hervat. Eerder had Gerard Ram de gesprekken met ROSA gestaakt, omdat hij zwaar twijfelde of ROSA wel bereid is concessies te doen. Is dat vertrouwen er nu dan wel? Ram: “We hebben goede gesprekken met ROSA gehad, waarbij ze meer duidelijkheid hebben gegeven over hun ideeën en koers, waardoor er vertrouwen is ontstaan.” Ook ROSA fractievoorzitter Ruud Pauw liet weten “dat ROSA blij is en de formatiegesprekken positief ingaat”.

Akkoord op hoofdlijnen

De beoogde coalitie berust op een krappe meerderheid in de gemeenteraad, die met 13 politieke partijen sterk verdeeld is. Gerard Ram: “We zullen daarom een coalitieakkoord sluiten op hoofdlijnen en waar het moet in detail. We willen de gehele gemeenteraad, ambtenaren en maatschappelijke organisaties daarbij betrekken.”

Of het nu wel tot een coalitieakkoord komt, blijft de vraag. Eerdere gesprekken en pogingen liepen immers spaak. De onderhandelingen vinden achter de schermen plaats en voor zowel de pers als niet deelnemende partijen is het lastig om hier een vinger op te krijgen. Wordt vervolgd!

(Dit artikel is niet van de SP, maar geplaatst met toestemming van de redactie van De Zaankanter)

Meer lezen?

U bent hier