h

Een schone lei voor cultuur in Zaanstad!

25 juni 2018

Een schone lei voor cultuur in Zaanstad!

Patrick ZoomermeijerVandaag is een belangrijke dag. En nee, ik heb het niet over mijn verjaardag. Het is de dag dat we hier in deze zaal zeggen: ’we hebben de stem van de Zaankanters luid en duidelijk gehoord en het is tijd om Zaanstad te behoeden voor een financieel debacle’.

Bijdrage van fractievoorzitter Patrick Zoomermeijer in de raad van 25 juni  2018 over al dan niet stoppen van het Cultuurcluster

De stem tegen het Cultuurcluster was en is luid en duidelijk. Op 21 maart bij de gemeenteraadsverkiezingen, waar na een verkiezingscampagne waarin het Cultuurcluster een hoofdrol speelde, de politieke partijen die tegen het Cultuurcluster een meerderheid. En vorige week, op 20 juni, toen bijna 20.000 Zaankanters, 81% van de stemmers tegen het Cultuurcluster stemden. En daarmee is de boodschap duidelijk: stop het Cultuurcluster dat op zijn best een financiële molensteen wordt (een tekort van tonnen tot miljoenen per jaar), maar in het slechtste geval een financiële strop (van tientallen miljoenen).

Dat de opkomst niet is gehaald is daarbij van secundair belang.

We zijn ons bij de SP ervan bewust dat dit een moeilijke tijd is voor de meest uitgesproken voorstanders van het Cultuurcluster. Dit is het einde van een jarenlange strijd waarbij ook veel emoties speelden en gevoelens zijn gekwetst, aan beide zijden. En ik begrijp dat het vanavond misschien nog te vroeg lijkt, maar het is toch tijd om alvast verder te kijken. Een brug te slaan en naar de toekomst te kijken.

Hoe nu verder?

Want inderdaad: met afblazen van het Cultuurcluster is er nog geen alternatief. Het is onze plicht om daar vorm aan te geven. Maar niet weer alleen vanuit dit stadhuis, door het college of een deel van de raad.

Nee, laten we in gesprek gaan met alle - en mijn God wat haat ik dat woord - ’stakeholders’. Niet alleen met de directies van de huidige betrokken instellingen, maar ook met hun gebruikers en bezoekers, de vrijwilligers en (muziek)docenten. Met ándere culturele instellingen zoals de mensen in De Groote Weiver en de potentiële doelgroep van een poppodium, zoals de honderden jongeren die vorige week een bruisende culturele manifestatie hebben georganiseerd. En natuurlijk met Jan de Bruin en andere Kultuurklutsers. Met jongeren, senioren en mensen met ervaring met nieuwe media. Haal concrete ervaringen en ideeën uit steden met een vergelijkbare achtergrond als Zaanstad die wél hebben gewerkt.

Dan nog maar een ’jeukwoord’ er in gegooid: ’cocreatie’. Maar dan niet als beleidsterm, maar het gewoon gaan doen en uit de oude ingesleten patronen breken. Gooi hier nu eens MAAK.Zaanstad-project tegenaan, het college heeft daar al 7 ton extra voor gereserveerd. Organiseer bijvoorbeeld over het cultuurbeleid een G1000 (David van Reybrouck) en kom tot een in de Zaanse samenleving breedgedragen cultuurvisie.

Eerst een visie op cultuur, dan pas bedenken hoe je die visie realiseert. Dus misbruik cultuur niet voor het ’afmaken van het stadshart’, ’het nakomen van een deal met een projectontwikkelaar’, ’het stijgen op een (culturele) lijst van steden’… Zet cultuur nu echt op de eerste plaats en bekijk hoe we onze stad en haar inwoners het beste culturele leven kunnen geven, zonder dat afhankelijk te maken van andere voorwaarden of vooringenomenheden zoals die van het ’moeten clusteren van cultuur’.

En natuurlijk moeten we voor de korte termijn in gesprek met de bij het Cultuurcluster betrokken instellingen om een tussentijdse oplossing voor hun huisvesting te vinden. Dat was sowieso nodig, want het Cultuurcluster kwam voor Fluxus hoe dan ook te laat, en we laten ze niet vallen.

Vanavond beginnen we met een schone lei. Voor het culturele leven in heel Zaanstad!

Meer lezen?

U bent hier