h

SP en PvdA stellen vragen over stil asfalt voor de A8

9 juli 2018

SP en PvdA stellen vragen over stil asfalt voor de A8

Patrick Zoomermeijer
Op 21 september 2017 heeft de gemeenteraad van Zaanstad een motie aangenomen met betrekking tot het terugdringen van de maximum snelheid en het aanbrengen van stil asfalt. In de raadsinformatiebrief van 6 februari 2018 (reactie op deze motie) staat dat Rijkswaterstaat (RWS) heeft aangegeven eerst het onderzoek naar het geluid te willen afronden (begin 2018). Vervolgens ligt er bij maatregelen prioriteit bij het “klapperen” van de brug, daarna het nemen van maatregelen als “schermen en asfalt” en tenslotte de snelheid.

Vragen SP en PvdA

  • Is het genoemde onderzoek inmiddels afgerond (begin 2018 is voorbij)? Zijn de gegevens in het bezit van de gemeente? Zo nee, wanneer is het onderzoek wel beschikbaar? Zo ja, wat zijn de conclusies?
  • Wanneer staan maatregelen tegen het “klapperen” van de brug op de rol? Om welke maatregelen gaat het dan?
  • Wij hebben vernomen dat RWS in 2019 heeft gepland (onder voorbehoud) om groot onderhoud te plegen aan de A8 West. Hierbij zou de asfaltlaag worden vervangen door nieuw ZOAB. Bij Westzaan staat het neerleggen van dubbel ZOAB op de rol (stiller asfalt, ivm wettelijke verplichting door snelheid verhoging uit verleden). Klopt dit beeld en deze planning?
  • Het lijkt ons zinvol om met RWS in gesprek te gaan over het toepassen van dit stillere asfalt over het gehele traject. Bent u het met ons eens dat het groot onderhoud en het vervangen van het asfalt een logisch moment is om deze maatregel uit te voeren (voorkomt dubbele kosten)? En bent u bereid de gesprekken hierover met RWS te voeren?

Een en ander kan naadloos aansluiten op de maatregelen tegen het klapperen van de brug en onderhoud aan de gehele Coenbrug.

Meer lezen?

U bent hier