h

SP: stop vernedering uitkeringsgerechtigden in Zaanstad!

19 juli 2018

SP: stop vernedering uitkeringsgerechtigden in Zaanstad!

Evert Hartog
Bij de vorige behandeling had ik het over de fatsoenlijke samenleving. Nu gaat het om vertrouwen. Op De Orkaan verscheen een brief waaruit bleek dat de inzender ontluisterend en vernederend behandeld was. Er kwamen 17 reacties op. Het werd erg goed herkend. Oud-burgemeester Anneke van Dok besteedde er een kritische column aan onder de titel Werkfit. Het probleem is al oud. We kunnen er dus niet meer omheen. Er gaat iets fout.

Bijdrage van raadslid Evert Hartog in het Zaans Beraad van 19 juli 2018, dit was een zogenaamde rondvraag van de SP

Ondertussen publiceert NHD een column waarin wordt beweerd dat het vertrouwen in de gemeente nihil is. Dat is een constatering van de gemeente zelf! Logisch als je onze inwoners met wantrouwen benadert, dat komt als een boemerang terug.

De cultuuromslag is hard nodig. Bij de presentatie van de BUIG, de gelden voor bijstand, kreeg ik de indruk dat zelfs bij het college en de ambtelijke organisatie het kwartje is gevallen dat het beter moet. Vanavond dienen we er een aantal moties over in. Laten we er voor zorgen dat niemand nog de pech heeft een robot te treffen in plaats van een meelevende ambtenaar. We laten ons niet meer in de hoek schilderen! Zoals Anneke van Dok in haar column schreef.

Ik ga er vanuit dat we in raad brede steun voor krijgen voor onze moties, anders komen we niet verder met de zeer noodzakelijke cultuuromslag, maar hoor nu graag van het college welke koers zij van plan zijn te gaan varen, of zij de noodzaak van de cultuuromslag zien en daar hard aan gaan werken.

Meer lezen?

U bent hier