h

Democratie gesneuveld in Zaanse raad over Bokashi-debat?

12 mei 2021

Democratie gesneuveld in Zaanse raad over Bokashi-debat?

Zoals bekend zou vanavond een extra raadsvergadering belegd worden om te spreken over onze interpellatie betreffende Bokashi. Naar nu blijkt gaat dit overleg niet door om redenen die haaks staan op de afspraken om de onderlinge omgangsvormen- en normen te verbeteren en afbreuk doen aan een transparantie, democratische en open overheid. Dit zullen wij hieronder motiveren.

Belang raadsvergadering interpellatie

Naar aanleiding van voorgenoemde interpellatie zijn een tweetal memo’s gestuurd door wethouder Slegers (CDA). In de laatste memo maakt hij kenbaar dat Zaanstad per direct stopt met de Bokashi-methode.

Dat is op zich een goed bericht maar daarmee is de urgentie voor het houden van deze interpellatie niet vervallen. Het laatste memo zegt immers niets over getroffen maatregelen om het proces dat heeft geleid tot alle misstanden omtrent Bokashi, te verbeteren. De portefeuillehouder lijkt niet in control te zijn over het deel van de organisatie dat zich bezighoudt met de openbare ruimte. Het is immers niet de eerste keer dat de wethouder beterschap beloofd heeft. Dat baart ons als indiende partijen van de interpellatie, zorg en daarover zouden wij willen spreken.

Ondemocratische redenen vervallen raadsvergadering

De collegepartijen D66, CDA, CU, VVD en de oppositiepartijen POV en PVV hebben de laatste memo aangegrepen om op ondemocratische wijze, door middel van het wegblijven bij de raadsvergadering van vanavond waardoor de raadsvergadering geen doorgang kon vinden, een democratisch proces de nek om te draaien. Deze interpellatie is door genoemde partijen naar herkomst en inhoud en niet beoordeeld als raadsinstrument.

Met het op deze wijze torpederen werken deze partijen mee aan een tegenmacht die behalve op Haags niveau, ook in Zaanstad actief is. Hiermee wordt de controlerende taak van de gemeenteraad als geheel ondermijnd.

Daarbij komt dat de wethouder tot nu toe geweigerd heeft om op vragen vanuit de media te antwoorden, waardoor geen sprake is van enige transparantie en daarbij heeft getracht, initiatiefnemers te bewegen de interpellatie terug te trekken.

Hoe nu verder?

Regelmatig wordt er door het college en de gemeenteraad uitgesproken dat de onderlinge omgangsvormen -en normen verbetering verdienen. Ook naar buiten toe. Daartoe is wethouder Baerveldt (D66) zelfs belast met de portefeuille ‘Democratische kwaliteit’. Alle goede voornemens ten spijt, blijken dit slechts woorden, nu op deze geheel ondemocratische wijze gehandeld is door bovengenoemde partijen. Wij doen bij deze een oproep aan onze collega’s, het college en de burgemeester om democratische kwaliteit, dualisme en goede omgangsvormen niet alleen te belijden maar ook na te leven en zodoende te zorgen voor een transparante, democratische en open overheid.

Namens de SP, Roland van Braam

Namens Democratisch Zaanstad, Juliëtte Esmée Rot

Namens Lokaal Zaans, Marianne de Boer-Doeves

Namens Partij voor de Dieren, Melchior Mattens

U bent hier