h

Cultuurcluster: beter ten halve gekeerd...

14 november 2015

Cultuurcluster: beter ten halve gekeerd...

Nora SwagermanBeter ten halve gekeerd dan ten hele gedwaald, zegt een spreekwoord, en dat is precies wat wij met deze motie willen bereiken. Ooit is een besluit genomen een cultuurcluster op de Figaro locatie te bouwen. De financiële consequenties heeft toen niemand goed kunnen overzien, er is een trein vol idealisme op de rails gezet en zijn gaan rijden.

Bijdrage van raadslid Nora Swagerman in het begrotingsdebat van 12 november 2015

Wat wij nu willen is die trein even stop te zetten, laten we met elkaar alle mogelijke consequenties nog eens heroverwegen.

Ook u heeft de trein al een paar keer stop gezet:

U liet ons op 24 maart weten dat u onderzocht had of er een publiek/private samenwerking denkbaar was. Dat was toen niet mogelijk en u startte de trein weer op en bleef op de aangelegde rails rijden.

Op 3 november liet u ons weten dat u de mogelijkheden van woningbouw boven het cultuurcluster onderzoekt.

Weer staat de trein even stil.

Wethouder, wij vragen u laat de trein even stil staan.
Zeker gezien de ontwikkelingen van andere cultuurcentra waar zware gemeentelijke subsidies hen moeten ondersteunen.

Geef de raad op basis van alle financiële gegevens maar ook met betrekking op de beheersvorm, want ook daar is het in den lande veel misgelopen, de gelegenheid zich te herbezinnen of die trein wel moet blijven rijden en door moet rijden via onzekere wegen naar een onzekere toekomst.

Misschien moet hij wel in z’n achteruit gezet worden.
En ondanks de reeds gedane investeringen moeten we misschien het project wel afblazen.

Maar wethouder geef de raad de ruimte van een go/no go-moment!

Meer lezen?

U bent hier