h

SP blijft solidair met ieder mens in nood!

27 januari 2016

SP blijft solidair met ieder mens in nood!

De SP maakt zich al sinds hun bestaan sterk voor mensen die het moeilijk hebben. Ook wij SP Zaanstad doen dat. Dit wordt door onze actieve leden, bestuur en fractie gedaan met volle overtuiging. Wij sluiten niemand uit en strijden voor en met mensen die al 10 jaar op een wachtlijst staan voor een woning, wij strijden tegen, dat ouderen hun verzorgingshuis uit worden gezet, wij strijden tegen armoede, wij strijden tegen ongelijkheid, discriminatie en de afbraak van onze zorgstaat en zo kan ik nog wel even door gaan.

Door Roland van Braam, raadslid

Daarbij sluiten we geen mensen uit op hun afkomst, religie, sekse, daar maken wij geen onderscheid in. Ieder mens heeft recht op een menswaardig en gelijkwaardig bestaan.

En dat is ook de reden waarom wij ons ook al sinds de vluchtelingen in het Veldpark zitten ons zorgen maken over de slechte omstandigheden in de opvang. Wij hebben ons langere tijd ingezet voor betere voorzieningen binnen de opvang en dit begint langzaam aan te verbeteren. Dagelijks van 14.00 tot 16.00 uur is de Noorderkerk open voor de vluchtelingen en helpen honderden vrijwilligers deze mensen. De focus is met name op educatie, wat natuurlijk heel goed is. Maar dagelijks twee uur educatie voor 500 mannen en geen dagelijkse structurele andere activiteiten leidt tot verveling binnen de opvang. De mensen willen mee doen in onze maatschappij, helpen met klusjes of ouderen helpen met boodschappen doen.

Wij hebben bij het COA aangedrongen dat ze ook meer moeten doen om de mensen hierin te steunen en te begeleiden. Het COA heeft hierin ook een verantwoordelijkheid maar lijkt soms door onze eigen overheid te worden tegengewerkt.

Nu lijkt het erop dat het voor de mensen in de opvang in het Veldpark iets te verbeteren en is er na lang aandringen eindelijk tv’s aanwezig en kan je je opgeven bij het COA met wat voor activiteiten ze zouden willen doen. Zo waren er mensen die graag willen helpen in het openbaar onderhoud, ouderen willen helpen en schoonmaken.

Wij maken ons ook zorgen die lijkt te ontstaan over de vluchtelingenkwestie. Dat begrijpen wij, want ook de SP maakt zich zorgen over oplopende wachtlijsten voor woningen en de afbraak van onze sociale voorzieningen. Dit was er al voordat de grote vluchtelingen stroom richting Europa kwam.

Alleen geven wij daar niet de vluchtelingen de schuld van, maar de langst regerende partijen, de PvdA en VVD. En doordat de PvdA nu besloten heeft zich aan te sluiten met het gooien van bommen op Syrië zullen er nog meer mensen op de vlucht slaan.

Ons afzetten tegen de vluchtelingen zal ons land niet verder helpen, daar lopen de wachtlijsten voor woningen niet door terug. Laten we ons richten op deze partijen en laten horen dat we dit afbraakbeleid meer dan zat zijn en met de vinger wijzen naar dit kabinet en niet naar de vluchtelingen!

U bent hier