h

College weigert boetekleed over drama Den Uylbrug

11 februari 2016

College weigert boetekleed over drama Den Uylbrug

Roland van BraamNa het vernietigende rapport van de onderzoeksraad, zou het het college sieren als ze een knieval maakte. Maar ze gaan 'vrolijk' verder en wuiven de haperende camerabeelden en het niet goed registreren van incidenten weg alsof het niks is. Op geen enkele manier ook maar enige vorm van excuus voor de staat van de veiligheid. Ongelooflijk!

Bijdrage door raadslid Roland van Braam in de raadsvergadering van 11 februari 2016

En dit alles ondanks dat de wethouder vorige week in het Zaanstad Beraad zichzelf kwalificeerde als "een leek" op het terrein van de inrichting van een brug, en nog nooit op de werkvloer was geweest. Ook bleek de wethouder niet in staat om zélf de vragen van de raad te beantwoorden. Daarvoor had ze de hulp nodig van haar ambtenaren. De gestelde vragen van de Socialistische Partij en GroenLinks in 2012 waren niet bekend bij de wethouder. Dit getuigt van weinig zelfkennis en reflectie bij de wethouder, dat je dan hier nog zit.

Dan een burgemeester die zegt 'van de 60.000 keer gaat het goed en 1 keer fout'. Ook een hele pijnlijke en gewoon foute opmerking. Nee, het empathisch vermogen van de burgemeester is ver te zoeken. Een burgemeester die vorige week in het Zaanstad Beraad op het gebied van veiligheid geen enkele keer heeft gereageerd. En zo de wethouder de klappen op liet vangen waarvoor die een maatje te licht is. Eigenlijk een kwalijke zaak.

In april 2012 zijn er door de SP en GroenLinks schriftelijke vragen gesteld over de brugbediening op afstand. Één van de vragen was toen of het college een overzicht kon geven van alle incidenten die er sinds 2008 zijn geweest in Zaanstad met de brugbediening op afstand.

Het antwoord op die vraag luidde tien, en ik citeer: "Vanaf 2010, na de implementatie van de aanbevelingen uit een eerder rapport, worden incidenten bijgehouden."
Maar nu luidt het antwoord van het college in de raadsinformatiebrief van 9 februari 2016 als volgt: "Vanaf 2015 is er meer aandacht gekomen voor het registreren van incidenten op de weg."

Hoe kan de raad op deze manier de beantwoording van het college nog serieus nemen? Als in 2012 nog wordt gezegd dat incidenten worden bijgehouden. En nu blijkt dat dut pas vanaf 2015 gebeurt, en dan niet voor alle incidenten. En nee, incidenten op het water of op de brug, daar mag je geen onderscheid in maken. U probeert zich op deze manier te ontdoen van het onjuist informeren naar de raad, door opeens onderscheid te maken wanneer je incidenten gaat registreren.

Sterker nog: had u wel gedaan wat u had toegezegd, namelijk incidenten registreren, dan had de gemeente beheersmaatregelen kunnen treffen. Dat valt ook te lezen in het onderzoeksrapport. En nóg sterker: in de beantwoording van gisteren zegt u dat u zich niet herkent hierin. Gekker moet het niet worden!

Ook het DHV-rapport wil dit college niet vergelijken met het onderzoeksrapport van de onderzoeksraad. Want 'het vertrekpunt' was anders. Maar beide rapporten concluderen dat er geen goede afstemming is tussen de gebruikers en de systemen. In het DHV-rapport valt te lezen dat de zaken niet integraal zijn aangepakt, waardoor 'discrepantie' ontstond tussen mens en techniek.

De onderzoeksraad concludeert dat de samenhang en interacties tussen techniek, mens en omgeving door de gemeente buiten beschouwing zijn gelaten, terwijl deze de veiligheid van de brugbediening in belangrijke mate bepalen.

Dus zowel het rapport van 2007 en 2016 concluderen dat er geen goede afstemming is tussen de gebruikers en de systemen. De gemeente treft ad hoc verbeteringen, maar geen structurele. Doekjes voor het bloeden.

Nee, het boetekleed aantrekken valt niet mee voor dit college. De brugwachter moet voor de rechter komen en het college wast zijn handen in onschuld. Niet de brugwachter zou terecht moeten staan, maar deze wethouder en burgemeester.

Want zoals in het rapport wordt gesteld "door deze eenzijdig focus op technische oplossingen werd de veiligheid waarvoor de gemeente Zaanstad als brugbeheerder verantwoordelijk was het probleem van de brugbedienaar". Duidelijker kan het toch niet!

Meer lezen?

U bent hier