h

Verdringing betaalde banen ook in Zaanstad

2 februari 2016

Verdringing betaalde banen ook in Zaanstad

Op 19 januari is de Agenda Werkgelegenheid aangeboden en besproken in het Zaanstad Beraad. Het college wil dat de scholing meer wordt toegespitst op het bedrijfsleven en dat mensen zonder werk richting werk worden geduwd met diverse pilots voor activerende projecten.

Stop werken zonder loon!
Foto: SP Den Bosch / www.zaanstreek.sp.nl

Eén van die pilots is een pilot om werk te creëren bij zogenaamde bewonersbedrijven. In Poelenburg is dat al uitgevoerd en daar bleken de mensen werk te moeten doen zoals het schoonhouden van de openbare ruimte rond flatgebouwen en in de algemene ruimten. Werk dat eigenlijk door de corporaties en de groenvoorziening moet worden gedaan, met als gevolg dat er minder betaalde banen nodig zijn.

Dat is in strijd met de regels van PvdA staatssecretaris Klijnsma en wordt nu gestimuleerd door de Zaanse PvdA en VVD. Nog een recent voorbeeld: Deze week komen er 50 werkervaringsplaatsen in de Zorg bij. Een sector waar de laatste jaren banen zijn weggesaneerd door bezuinigingen en die nu worden opgevuld met mensen die gratis moeten werken. Ook hier is sprake van werk in strijd met de regels van Klijnsma want er treedt verdringing van echt werk op.

Deze week heeft de SP schriftelijke vragen gesteld over de werkervaringsplaatsen en een actieplan om deze verdringingspraktijken aan de kaak te stellen is in de maak. Stage is alleen stage als het gekoppeld is aan een erkende opleiding waarvoor je een diploma krijgt als je slaagt, onbetaald werken is uitbuiting, ook als het werkstage of werkervaringsplaats wordt genoemd, en we zullen dat kwaad met alle democratische middelen blijven bestrijden.

Meer lezen?

U bent hier