h

Menselijke maat voor Zaanse vluchtelingen

2 april 2016

Menselijke maat voor Zaanse vluchtelingen

Roland van BraamBeheersing van de Nederlandse taal verbetert de Nederlandse taalbeheersing van asielmigranten, hetgeen de kansen op betaald werk vergroot. Gelukkig wordt door honderden vrijwilligers in de Noorderkerk de vluchtelingen deze mogelijkheid geboden. Het vergroot hun kansen om snel mee te doen in onze samenleving, wanneer zei de Nederlandse taal beheersen.

Bijdrage door raadslid Roland van Braam in de raadsvergadering van 31 maart 2016

Door ook vluchtelingen mee te laten doen in onze maatschappij , zoals vrijwilligerswerk vergroot dit hun kansen op betaald werk. Door vluchtelingen tijdens hun asielprocedure vrijwilligerswerk te laten doen kunnen organisaties bij het UWV een vrijwilligersverklaring aanvragen. Hier zou bredere bekendheid aan kunnen worden gegeven. Ondanks de grote inzet van de vrijwilligers die ook veel organiseren voor de vluchtelingen, is het belangrijk dat de gemeente hier ook een rol in gaat spelen. Verveling is nog steeds een veel gehoord onderwerp wanneer ik met vluchtelingen spreek. Met motie nummer 35 verzoeken wij het college op zoek te gaan naar organisaties die gebruik willen maken van deze vrijwilligers diensten.

Zo kan er verloren tijd tijdens afwachting van hun procedure,gewerkt worden aan de bevordering van integratie. We moeten voorkomen dat als ze straks statushouder zijn, ze niet in de bijstand terecht komen, gezien de grote afstand die ze hebben tot de arbeidsmarkt. Met deze motie kunnen vluchtelingen vroegtijdig kennis maken met de Nederlandse maatschappij en verschillende organisaties en zo ook werkervaring op doen.

Motie geïntegreerde vluchtelingen huisvesten in Zaanstad

Zoals in de motie verwoord zijn veel vluchtelingen door de grote groep vrijwilligers al goed geïntegreerd in onze samenleving. Ze kunnen een potje voetbal spelen bij ZCFC ,worden er kook avonden in de Noorderkerk georganiseerd of uitjes naar bijvoorbeeld de Zaanse Schans. En worden er kleinschalige avonden bij Zaanse familieleden georganiseerd waar bevriende vluchtelingen worden uitgenodigd.

Veel vluchtelingen hebben een sociaal netwerk opgebouwd en voelen zich thuis in de Zaanstreek. Daarom vragen wij in motie nummer 33 om geïntegreerde vluchtelingen na hun asielprocedure zoveel mogelijk te laten terug keren naar de gemeente waar ze zijn geïntegreerd.

Motie psychische ondersteuning

In het laatste raadsinitiatief van PVDA en ROSA werd door één van de insprekers gezegd dat ze verschrikkelijke verhalen horen van de vluchtelingen. De vrijwilligers zijn hier niet in getraind hoe ze hier mee moeten omgaan, daarom is het zo belangrijk om ze hier in te trainen. Zodat vrijwilligers kunnen herkennen wanneer vluchtelingen psychische hulp nodig hebben. Zo wordt het netwerk in de keten groter en draagt bij in de ondersteuning in het adequaat doorverwijzen naar gespecialiseerde zorg.

Motie maatwerk voor vluchtelingen

Er zijn regelmatig schrijnende gevallen binnen de opvang. Op Facebook worden regelmatig oproepen gedaan voor vluchtelingen voor een openbaarvervoer kaartje of voor een mobieltje. Ze willen dan bijvoorbeeld naar vrienden of familie in een andere woonplaats maar hebben daar geen geld voor of ze kunnen niet meer bellen naar hun familie omdat hun mobiel defect is of hun telefoonkaart niet meer kunnen betalen. Vooral het laatste is erg belangrijk om contact te kunnen blijven houden met hun familieleden om op de hoogte te blijven over hun situatie.

Met motie nummer 34 vragen wij het college in samenwerking met vluchtelingenwerk en COA om hier maatwerkregeling toe te passen als het gaat om schrijnende gevallen.

Update

Al deze mede door de SP opgestelde moties zijn aangenomen of de intentie ervan werd door de wethouder overgenomen, een groot succes dus!

Meer lezen?

U bent hier