h

SP wil geld voor een sociale stad met MAAK.Zaanstad.SOCIAAL

9 juni 2016

SP wil geld voor een sociale stad met MAAK.Zaanstad.SOCIAAL

De SP doet bij de behandeling van de kadernota een voorstel om geld dat nu voor MAAK.Zaanstad wordt gereserveerd te gebruiken voor een reserve MAAK.Zaanstad.SOCIAAL. Het college wil 5.240.000 euro gebruiken voor plan- en apparaatskosten voor MAAK.Zaanstad en stelt voor om het positieve resultaat van 10,3 miljoen euro van vorig jaar te reserveren voor MAAK.Zaanstad. Ook vorig jaar is al 10 miljoen euro uit het resultaat voor MAAK.Zaanstad gereserveerd. Het geld klots tegen de plinten op, door meevallers in het sociale domein.

Er is jaren bezuinigd op zorg, buurthuizen en participatie en cultuur. Het geld dat nu over is wordt in steen gegoten. De SP vindt dat het geld van de mensen is waarop is bezuinigd en dat het moet worden ingezet in het sociale domein om de thuishulp te verruimen, om armoede te bestrijden om mensen die gratis moeten werken met behoud van de bijstandstuitkering een extra vergoeding te geven.

De SP stelt voor een reserve op te bouwen als tegenhanger van MAAK.Zaanstad onder de naam MAAK.Zaanstad.SOCIAAL. Te beginnen met 5.240.000 euro. Bij de behandeling van de kadernota en de begroting dit najaar zal de SP voorstellen doen voor armoedebestrijding, betere zorg en meer aandacht voor buurthuizen.

Meer lezen?

U bent hier