h

Jongerenwerk in plaats van criminele carrière

23 september 2016

Jongerenwerk in plaats van criminele carrière

Evert HartogDe POV heeft zorgen over de jeugd in Poelenburg. De rellen naar aanleiding van de beelden van vlogger Ismail Ilgun geven inderdaad aanleiding tot zorg. Op een politieauto dansen, agenten uitdagen, omwonenden en raadsleden intimideren is geen gedrag dat zonder gevolgen kan worden gelaten. Dat heeft de SP ook altijd gezegd, vanaf het eerste moment. En van raadsleden blijf je af!

Bijdrage van raadslid Evert Hartog in de raadsvergadering van 22 september 2016

Wij nemen wel afstand van de benaming 'tuig', zoals de POV doet, en "tuig van de richel" en "rot op", zoals premier Rutte doet. Dergelijke uitspraken helpen niet om de problemen op te lossen. In plaats daarvan voel ik meer voor de woorden van Michelle Obama: when they go low, we go high. Ons verlagen tot dezelfde morele standaards als degenen die wij beschuldigen doen wij niet.

We zijn het wel met de POV eens dat deze jongeren ontspoort zijn en dat wij daar iets aan moeten doen. Wij hebben al aangekondigd meer geld uit te willen trekken voor jongeren- en maatschappelijk werk, daar is de laatste jaren onverantwoordelijk veel op bezuinigd.
Voorzitter, tijdens de laatste raadsvergadering is een motie aangenomen voor een plan van aanpak (Poelenburg Positief). Daarin is voorgesteld in gesprek te gaan met alle betrokkenen en zo een plan van aanpak te ontwikkelen. Ook de VVD heeft een dergelijke motie ingediend. Deze moties lijken ons een betere ingang dan de voorliggende motie.

Zodra voldoende bekend is over de jongeren die de overlast hebben veroorzaakt zal een oplossing in Poelenburg moeten worden gevonden, met behulp van de gemeente, politie en OM, want goede handhaving blijft belangrijk. Zo kunnen we de jongeren beter betrekken bij hun eigen leefomgeving. Dat biedt meer perspectief dan een verbanning naar het havengebied van Amsterdam.

Het voorstel van de POV om deze jongeren te plaatsen op de Vinkenbrug heeft een aantal onoverkomelijke bezwaren. Ik noem ze op:

  1. Wij weten nog onvoldoende van deze jongeren, het is ons niet bekend dat een groot deel een uitkering heeft of een strafblad. Wel weten wij dat een groot deel nog thuis woont en daardoor geen recht heeft op een uitkering. Indien zij geen uitkering of strafblad hebben zijn er geen middelen om deze jongeren ergens te 'plaatsen'.
  2. De herstelling is een Amsterdamse Stichting (het Zaanse deel heeft zich afgesplitst). De Gemeente Zaanstad kan daar niet op eigen houtje mensen plaatsen.
  3. Op de Vinkebrug zijn voornamelijk mensen uit de groep van top 600 criminelen geplaatst. Jongeren uit Poelenburg die vatbaar zijn voor criminaliteit komen daar in aanraking met mensen die een uitgebreid netwerk hebben in de criminele onderwereld. Dat helpt niet, integendeel, dat vergroot het risico dat Poelenburgse jongeren bij plaatsing aldaar ook besmet worden met het criminele circuit, en juist een aanzet kunnen krijgen voor een criminele carrière. Dat is contra productief.
  4. Als blijkt dat Poelenburgse jongeren die bij de rellen betrokken waren wel een strafblad hebben, moet de rechter beslissen of zij een straf krijgen en waar die uit bestaat. Wij gaan daar niet over.
  5. Tenslotte heeft de Vinkebrug een zeer slechte naam, mensen aldaar werden vernederd en onmenselijk behandeld, hetgeen niet bijdraagt aan een goede ontwikkeling met de juiste perspectieven. Wij weten onvoldoende of dat nu beter is.

Zaanstad is met Purmerend een nieuwe organisatie aan het opbouwen, het participatiebedrijf Zaanstad/Purmerend. Daartoe heeft de raad besloten. Wij vinden het niet goed om nu met allerlei ad hoc plannetjes te komen. Het heeft onze voorkeur een langere termijn visie te ontwikkelen waarbij het participatiebedrijf het instrument is dat we gaan inzetten voor de doelgroep, die voor een deel ook uit jongeren bestaat. De ontwikkeling van het participatiebedrijf staat op de agenda, wij stellen voor om, naast meer geld voor jongerenwerk, te kijken welke rol het participatiebedrijf kan spelen om jongeren die een uitkering hebben te ondersteunen.

Motie 95 steunen wij daarom niet.

Meer lezen?

U bent hier