h

Poelenburg verdient beter!

9 september 2016

Poelenburg verdient beter!

Een jongen danst in Poelenburg op een politie-auto. Een winkelende man wordt door een andere jongere geslagen. Op YouTube wordt het met trots getoond, door een andere jongere die het allemaal filmde voor zijn vlog. Bij Pauw tonen ze geen spijt en begrijpen ze niets van alle opwinding van de afgelopen dagen. Dat gedrag is volgens de SP ontoelaatbaar en kan niet onbestraft blijven! Al is het maar omdat de jongeren in kwestie, waaronder een HBO-student en de vlotgebekte vlogger, meer in hun mars hebben dan dit puberale gedrag.

Wat hier gebeurt, is gelukkig maar één kant van de wijk. Want Poelenburg is ook de buurttuin, ook de Sinterklaasintocht, ook de Iftar-maaltijd, en vooral ook de verschillende verenigingen, winkeliers, vrijwillgers, bewoners en organisaties die er wél wat van maken.

Poelenburg is ook een wijk waar veel bewoners zich door de landelijke en lokale politiek in de steek voelen gelaten. De werkloosheid is relatief hoog, armoede komt vaker voor dan in de rest van Zaanstad, de woningen zijn vaak klein, gehorig en slecht geïsoleerd. Veel mensen voelen zich er al jaren niet veilig of worden gediscrimineerd. Poelenburg was voorheen een zogenaamde Vogelaar- of prachtwijk.

De SP heeft dit en het vorige college vaak gewezen op de slechte leefsituatie van veel Poelenburgers. De SP heeft haar woede over het niet uitvoeren van het Masterplan Poelenburg niet onder stoelen of banken gestoken. In plaats van dat woningen en voorzieningen in de wijk eindelijk op peil werden gebracht, is er van de ooit ambitieuze plannen alleen de vernieuwing van de weg Poelenburg overgebleven. De mensen wonen voor het grootste deel nog precies zoals ze al jaren wonen.

Ondertussen is er voor jongeren weinig te doen in Poelenburg. Een jongerencentrum is er niet meer. Jongerenwerk is vrijwel wegbezuinigd, en jongerenwerk is in Zaanstad toch al onderbedeeld. En straathoekwerk komt eigenlijk alleen op ‘afroep’. Ook voor deze situatie van de jongeren en de overlast die sommige bewoners ervaren, heeft de SP al jaren aandacht gevraagd. Omdat we wat nu gebeurt hadden willen voorkomen.

Nu gaat er meer politie-inzet komen. Dat kan nu ook niet anders. Maar het was beter geweest als er stevig jongerenwerk, een jongerencentrum en voldoende straathoekwerk was geweest. Want de politie structureel inschakelen om de orde te handhaven is het laatste redmiddel en werkt vaak escalerend. Met meer voorzieningen en professionals had dit voorkomen kunnen worden. Jongerenwerkers en straathoekwerkers kunnen dankzij hun vertrouwen onder jongeren en bewoners ook de ogen en oren in de wijk zijn, bijvoorbeeld om radicalisering vroeg op te merken.

Daarin is ook een rol weggelegd voor burgemeester en wijkwethouder. Nu lijken ze die rol op te pakken. Maar eerder waren ze de afgelopen jaren onzichtbaar in de wijk, of werden als slecht benaderbaar gezien. Dit bleek vooral toen al twee jaar geleden ‘de lange arm van Erdogan’ zich al bemoeide met de wijk. De burgemeester liet zich niet zien, terwijl het bestuur van buurtcentrum De Poelenburcht werd bedreigd door aanhangers van Erdogan omdat ze de linkse, democratische Turkse culturele organisatie DIDF een vergaderplek boden. Mede dankzij de SP kon DIDF uiteindelijk toch terugkeren in het buurthuis, maar daar was heel wat strijd binnen en buiten de raad, gelobby en media-aandacht voor nodig. Op dat soort momenten hoort een gemeentebestuur zich te laten zien, maar dat lieten ze toen na. Hopelijk hebben ze daarvan geleerd.

Poelenburg is en haar bewoners zijn een ongeslepen diamant. Ongeslepen vanwege de scherpe randen die afleiden van de kern, de edelsteen. Want Poelenburg is ook een diamant, een groeibriljant, met betrokken buurtbewoners van diverse afkomst die samen bouwen aan hun wijk. Geef ze kans om te worden wat ze kunnen zijn, een fantastische diamant!

Meer lezen?

U bent hier