h

Poelenburg verdient onze steun!

16 september 2016

Poelenburg verdient onze steun!

Roland van BraamAllereerst wil ik mevrouw Rot van DZ complimenteren met haar optreden op tv als in de wijk Poelenburg. Er is veel aandacht geweest voor de wijk Poelenburg in de landelijke pers en nog steeds. Daardoor is een beeld ontstaan die niet representatief is voor deze wijk. De SP vind dat Poelenburg en zijn inwoners dit niet verdienen! Poelenburg is nog steeds een hele prettige wijk om te wonen en veel inwoners herkennen zich niet in het beeld wat de media schetst.

Bijdrage van raadslid Roland van Braam in de raadsvergadering van 15 september 2016

Deze wijk bestaat uit ruim 8000 inwoners die het heel goed voor hebben met hun wijk en daar heb je een paar boeven tussen die je in elke grote wijk wel tegen komt. Poelenburg is niet alleen een paar boeven maar ook oa 8000 inwoners, de buurttuin, vrijwilligers en organisaties die er wat van maken.

Neemt niet weg dat er nog steeds heel veel valt te verbeteren. Poelenburg heeft de hoogste werkloosheidscijfers van Zaanstad en behoort tot één van de armste wijken van Nederland. Met veel slechte woningen, slechtgemanierd en onzekere banen en schooluitval.

De SP zegt al jaren en ook in het vorige college periode dat de leefsituatie van veel Poelenburgers slecht is. Het beloofde Masterplan dat hard nodig was, ging voor de wijk niet door. Er is alleen een dure weg van 5 miljoen aangelegd, de SP vind dat er ook voldoende in woningen en voorzieningen in de wijk geïnvesteerd had moeten worden. De wijk voelt zich in de steek gelaten, de belofte van sociale stijging is niet waar gemaakt.

De hele sociaal-economische situatie in combinatie met gettovorming zijn het probleem en wat nu gebeurt is, is slechts een symptoom daarvan. Landelijke en lokale bestuurders laten ons voor de crisis betalen die we niet hebben veroorzaakt, en in Poelenburg betalen ze de hoogste prijs. Daarom pleit de SP voor een 'stedelijke vernieuwing 2.0' voor de toekomst.

Het vloggen heeft problemen in de wijk uitvergroot. En de vlogger moest steeds spectaculairder vloggen om meer bezoekers te krijgen. Het is net als de reguliere media, die ook continue probeert rellende jongeren op beeld te krijgen, het draait allemaal om de kijkcijfers .

Is dit wat we nu zien het nieuwe kapitalistische verdienmodel? Namelijk de concurrentie om aandacht: voor reclame, sponsoring, kijkcijfers, data, geld... Volgens dat model opereren niet alleen de vlogger, maar ook Jeroen Pauw, Powned en GeenStijl. Je zou bijna kunnen zeggen dat ze elkaar de bal toespelen. Het is toch verwonderlijk dat je nu al die media op je dak krijgt, maar niet als het aantal kinderen dat in armoede opgroeit alsmaar toeneemt?

Maar de jongeren en ouderen die deze problemen hebben veroorzaakt moet je gewoon aanpakken, punt uit! Intimidatie van deze jongeren naar raadslid mevrouw Rot in de uitzending van Pauw en afgelopen zondag toen mevrouw Rot een interview wilde doen met RTV Noord-Holland is onacceptabel. De SP vraagt zich dan ook af wat de burgemeester heeft gedaan om ons raadslid te beschermen en heeft de burgemeester dit besproken met ons raadslid en het daarbij horende protocol gevolgd? Is er een risicoanalyse gemaakt?

Uit het protocol, pagina 3:

Op het moment dat een politieke ambtsdrager in de uitoefening van zijn/haar wordt belemmerd door incidenten van agressie en geweld, komt het democratisch proces in gevaar. Dan dient er ingegrepen te worden en moet de politiek ambtsdrager er op kunnen rekenen dat hij/zij er niet alleen voor staat.

De burgemeester en wijkwethouder Emmer zijn al langere tijd, jaren, onzichtbaar en hebben geen verbindende rol gespeelt. Twee jaar geleden, toen de lange arm van Erdogan zich al toonde, toen DIDF de Poelenburcht uit moest, schitterden ze dor afwezigheid. En nu heeft de wijkwethouder besloten over twee maanden pas weer de wijk in te gaan. Over twee maanden? Ziet het college niet wat er voor onrust er heerst in de wijk!

Ook wil de SP weten waarom er nu pas een noodverordening is opgestart. Wat had burgemeester eerder kunnen doen om dit aan te pakken! Is de noodverordening en cameratoezicht alles wat de burgemeester heeft gedaan ? En is dit het juiste, om het probleem op te lossen?

Een noodverordening is niet de oplossing van het probleem, het is het verplaatsen van het probleem en eigenlijk heb je daarvoor dan iets verkeerd gedaan. De SP gelooft niet in repressie maar in preventie, hoe kunnen we voorkomen op lange termijn dat dit weer gebeurt en hoe kunnen we al onze jongeren een plek kunnen geven waar ze zich kunnen ophouden (een hangplek), zonder andere tot last te zijn en waar professionele straathoekwerkers (die zijn wegbezuinigd) deze jongeren kunnen begeleiden en ondersteunen.

Eind 2015 heeft de SP hier al wat van gezegd en heb ik het aangekaart dat door het faillissement van Welsaen er bijna geen jongerenwerkers meer zijn. En door de komst van de sociale wijkteams is er geen specifiek jongerenwerk meer in Zaanstad, dit is volledig opgegaan in de sociale wijkteams. Hierdoor zijn jongerenwerkers nauwelijks meer op straat. De Wijk Poelenburg had enkele jaren geleden nog 32 uur aan jongerenwerk, dit is nu nog maar 8 uur!

De SP heeft toen voorgesteld om dit uit te bereiden. Helaas heeft ons initiatief het toen niet gered in de raad.

Concreet komt de SP met een voorstel: al het jongerenwerk en straathoekwerk in Zaanstad om dit weer op te bouwen en alle bezuinigingen ongedaan te maken. De SP verwacht bij de komende begroting van het college dat daar veel geld voor vrij gemaakt. En de SP verwacht dat een raadsmeerderheid dit zal steunen. Uiteraard komt de SP zelf ook met voorstellen.

De SP vind dat je alle bewoners voor de wijk bij de plannen moet betrekken. Op de bijeenkomst van dinsdag waren weinig bewoners, want niet iedereen wist ervan en de volgende bijeenkomst is pas over twee maanden. Voor de komende tijd moet de wijk worden ingegaan om het gesprek aan te gaan en ideeën op te halen. Een soort MAAK.Poelenburg in plaats van MAAK.Zaanstad, maar nu alleen écht met de bewoners in gesprek gaan!

Meer lezen?

U bent hier