h

Beleid RO college verhoogt parkeerdruk

22 oktober 2016

Beleid RO college verhoogt parkeerdruk

Patrick Zoomermeijer
Deze week bleek uit verslaggeving in het Noordhollands Dagblad dat door het loslaten van de parkeernorm de parkeerdruk dreigt toe te nemen, en wel in het centrum van Zaandam. Volgens ons is dit een eerste van de door de SP voorspelde gevolgen van het collegebeleid om projectontwikkelaars vrij baan te geven en van de gemeente om allerlei ooit om logische redenen vastgestelde regels te laten vallen.

Door fractievoorzitter Patrick Zoomermeijer

Dit is de logisce uitkomst van de wens van dit college om voorop te willen lopen in het 'dereguleren' van gemeentelijk beleid in het sociale domein en op het terrein van de ruimtelijke ordening (RO). Willekeur dreigt, mensen dreigen in de knel te komen. Nu zijn het bewoners die geconfronteerd worden met toenemende parkeerdruk.

In het NHD van 20 oktober 2016 viel te lezen:

Voorzitter Geert Spiering van het wijkoverleg wil met zijn bezwaar ook een signaal afgeven aan de gemeente. "Zaanstad wil de binnenstad dichter bebouwen. Dat stuit op veel weerstand. De gemeente moet behoudender zijn om te voorkomen dat parkeerproblemen verergeren. Met afkopen los je niets op."

Zaanstad heeft in het centrum liever dat projectontwikkelaars parkeerplekken afkopen in plaats die van op eigen terrein zelf aanleggen. Met de opbrengst maakt Zaanstad grotere openbare parkeergelegenheden. In Overtuinen, naast het Volkspark en niet ver van de Parkstraat, komen bijvoorbeeld 64 parkeerplekken.

De SP voorspelde bij het bespreken van de parkeernota afgelopen juli al:

Maar het opgeven van zinnige parkeernormen voor de wensen van grote projectontwikkelaars, dat schuurt. De SP had liever beter gespecificeerde parkeernormen gezien die als minimum zouden gelden, waarbij gerust af geweken mocht worden door meer parkeerplaatsen te realiseren, niet minder.

Want voorlopig neemt de parkeerdruk toe en dit beleid draagt daar niets aan bij, wel aan de gemeentebegroting.

En we vrezen dat dit pas het begin is...

Meer lezen?

U bent hier