h

Conclusie bijeenkomst: flink wat zeer in Wormerveer

27 februari 2017

Conclusie bijeenkomst: flink wat zeer in Wormerveer

Natuurlijk wist de SP Zaanstreek al van het 'zeer in Wormerveer'. Per slot van rekening lazen we het al in de krant, hoorden we het zélf bij onze rondgang door het dorp en wisten we het natuurlijk al van onze jarenlange betrokkenheid bij Wormerveer. In Wormerveer verdwenen en verdwijnen de voorzieningen. Er blijft een slaapdorp in 'Middenland' zonder sociale samenhang achter. En dat bleek ook maar weer eens op onze bijeenkomst vrijdag 24 februari 2017 in De Amandelbloesem, na de 'redding' een van de vaste stekken van de SP én van de buurtbewoners.

Foto: Willem Croese / www.zaanstreek.sp.nl

Verslag door Anna de Groot, campagneleider, Statenlid en 'Gladoor'

Er zijn belangrijke voorzieningen in Wormerveer verdwenen. De bibliotheek verdween nét over de Zaanbrug naar Wormer. Daar konden de Gladoren nog mee leven. Maar onlangs ging de bibliotheek van nét over de Zaanbrug naar het centrum van Wormer. Onbereikbaar voor Wormerveerders.
Het theater(tje) annex cultureel centrum De Bres is al gedurende langere tijd gesloten. Gezellig kaarten, tafeltennissen, biljarten, toneel en operette spelen? Vergeet het maar! De toneelvereniging en de operettevereniging repeteren en spelen nu in dorpen verderop. Kunnen de Wormerveerders gemakkelijk naar een voorstelling? Vergeet het maar!

Het overdekte zwembad De Watering sluit binnenkort voorgoed de deuren. En ja, het zwembad is behoorlijk afgetakeld en verouderd. Maar evengoed kunnen kinderen en ouderen er nú nog zwemmen. En als je al een dagje ouder bent en je bent slecht ter been, dan wil je graag meedoen in De Watering. Want zwemmen is goed voor de gezondheid en geeft een lage orthopedische belasting. En er gaan veel stemmen in de samenleving op om het schoolzwemmen weer terug te brengen op alle basisscholen. Eigenlijk zou De Watering opgeknapt in plaats van afgebroken moeten worden. Kunnen ouderen gaan zwemmen in Krommenie? Nee! Dat zeggen zij volmondig en unaniem.

Maar, tot grote verontwaardiging van de aanwezigen, zegt wethouder Emmer van Zaanstad dat de Wormerveerders voor hun broodnodige culturele en sportieve belevingen maar naar Zaandam of een van de andere dorpen in de Zaanstreek moeten.

En wordt € 40 miljoen uitgegeven voor een cultuurcluster in Zaandam. Voor dat geld hadden alle Zaanse dorpen hun culturele voorzieningen (terug) kunnen krijgen of behouden.

Ook aan buurthuis De Lorzie moet iets veranderen. Er moet weer jongerenwerk komen in Impulz. Het buurthuis moet vaker open, desnoods moet er een betaalde kracht worden aangesteld, want de vrijwilligers kunnen slechts met moeite het vele werk aan. En nee, De Lorzie is niet geschikt voor toneelvoorstellingen, maar als De Bres weer open gaat, dan kunnen de toneelvoorstellingen daar. De Wormerveerders gaan niet voor toneel naar het Zaantheater in Zaandam. Veel te ver weg en het parkeren kost een godsvermogen.

De Wormerveerders vinden ook dat het wijkoverleg weer terug moet. Waardoor het wijkoverleg destijds het bijltje erbij neerlegde weet niemand meer precies, maar het wijkoverleg is een goede manier om democratie dichter bij de inwoners te brengen. Het wijkoverleg moet dan wel goed luisteren naar de bewoners en daadwerkelijk iets te zeggen kunnen hebben.

En dan het wonen in Wormerveer. Geen van de aanwezige gladoren wil weg uit het dorp. Voor geen prijs. De woningen hebben een veelal lage huurprijs, alleen al daarom wil de Wormerveerder op zijn eigen stek blijven wonen. Want verhuizen naar een seniorenwoning betekent minder vierkante meters woonoppervlak tegen een hogere huur. En ook al sputtert de Gladoor graag, hij wil nóóit uit zijn dorp, want hij houdt er bovenmatig van.

Dus de Gladoor neemt de slecht onderhouden woningen van Parteon voor lief en accepteert het feit dat de woningen verzakken. Maar kopen, ho maar, want funderingsherstel kunnen de Wormerveerders veelal niet betalen.

Vooral de ouderen in Wormerveer zijn nog steeds niet over de gemeentelijke herindeling van 1974 heen. Toen werden zes dorpen en één stad samengevoegd tot Zaanstad. Toen begon het verdwijnen van de voorzieningen. Wormerveerder Hans Boon maakte een pracht van een lijst van voorzieningen die zijn verdwenen en weer terug moeten. Een opsomming: de hulpsecretarie, het politiebureau, het postkantoor, de bioscoop, toneelzalen, alle financiële instellingen (de zeven banken), veel pinautomaten, de openbare toiletten en straks het zwembad.

Kandidaat Tweede Kamerlid voor de SP, Bram Buskoop uit Diemen, had het slotwoord. Hij vertelde dat de SP ooit op buurtniveau begonnen was en nu nog steeds naar de mensen gaat. Sociale samenhang op wijkniveau is een groot goed en de SP zet zich nog steeds in voor mensen in wijken, dorpen en buurten. Oók voor Wormerveer! En met de woningcorporaties moet het heel anders. De verhuurdersheffing moet worden omgezet in een investeringsverplichting. Er moeten véél meer écht sociale huurwoningen en de huren moeten fors omlaag.

Volgens het Wormerveerse publiek was Bram nú al geslaagd voor het toelatingsexamen voor de Tweede Kamer en had hij zijn maidenspeech goed doorstaan.

Nu is het aan de SP om – samen met de Gladoren – het zeer in Wormerveer te gaan verzachten en zo mogelijk te gaan genezen.

Meer lezen?

U bent hier