h

Werkgroep A8-Coenbrug: wanneer komt RWS over de brug?

24 april 2017

Werkgroep A8-Coenbrug: wanneer komt RWS over de brug?

Hierbij een update van de stand van zaken betreffende de Werkgroep A8-Coenbrug, we hebben een periode achter de rug waarin wij, David en ik, veel werk hebben verzet en meerdere malen vergaderd hebben met de Gemeente Zaanstad.

Dit met het doel om ingenieursbureau DPA Cauberg - Huygen, die de opdracht begin november 2016 van de Gemeente heeft gekregen, van de nodige feedback te voorzien, wat van onze kant goed gelukt is, maar het bureau had meer informatie nodig en dat moest Rijkswaterstaat (RWS) aanleveren.

Vanaf november 2016 tot en met nu heeft RWS het onderzoek getraineerd en tot op heden de door DPA Cauberg - Huygen opgevraagde gegevens nog niet verstrekt.

De Gemeente heeft van alles geprobeerd om RWS er toe te bewegen de opgevraagde gegevens aan DPA Cauberg-Huygen te verstrekken, maar staat nu ook machteloos. Het enige wat ons nu nog rest is een rechtszaak tegen RWS, maar dat kost geld en veel tijd.

Om de zaak weer verder vlot te trekken, hebben wij weer contact gehad met de twee Tweede Kamerleden Cem Lacin (SP, opvolger van Eric Smaling) en Barbara Visser (VVD) die ons met een motie in de Tweede Kamer hebben gesteund, waar de voltallig Tweede Kamer toen unaniem voor stemde.

Wij hebben hun verzocht om druk uit te oefenen op de Minister/Staatssecretaris. Dit proces vraagt weer de nodige tijd dus we moeten geduld hebben.

Namens de Werkgroep A8-Coenbrug, David Sluis en Jan Broersma

Meer lezen?

U bent hier