h

Hoe krijgen we de huren omlaag?

11 juni 2017

Hoe krijgen we de huren omlaag?

Evert Hartog
De SP heeft op 15 oktober 2015 het initiatief genomen voor een motie voor een onderzoek naar de verdeling van inkomens bij huurders van sociale huurwoningen, om het probleem van scheefhuren aan te tonen. Deze motie is nog niet uitgevoerd. Inmiddels lijkt het erop dat er nu meer mensen in een te dure sociale huurwoning wonen dan in een te goedkope sociale huurwoning. Te duur is: een huur die meer dan 30% van het netto inkomen bedraagt.

Bijdrage van raadslid Evert Hartog in de raadsvergadering over de Kadernota van 8 juni 2017

Ook zien wij dat de gemiddelde inschrijftermijn voor een sociale huurwoning in Zaanstad stijgt. Dat alles wijst op een chronisch gebrek aan sociale huurwoningen.

Daarnaast is er een tekort aan woningen voor middeninkomens. Die analyse delen wij met CU en D66. Of een vrije sector-huurwoning voor deze groep betaalbaar is blijft voor ons een punt van discussie. Het simuleren van vrije sector-huurwoningen, zoals CU en D66 nu voorstellen, mag niet ten koste gaan van een hogere ambitie voor meer sociale huurwoningen. En we vragen  ons af, in hoeverre er betrouwbare huurprijsafspraken gemaakt kunnen worden in de vrije sector, om er zeker van te zijn dat de prijzen onder de 1.000 euro per maand blijven.

We delen de analyse van het probleem, maar vragen ons af of het bouwen van vrije sectorwoningen op dit moment de oplossing is, omdat er geen wettelijke middelen zijn om de huur betaalbaar, onder de 1.000 euro per maand, te houden. Bovendien is een huur van 900 euro per maand voor huishoudens met een inkomen van net boven de huurgrens (ongeveer 40.000 euro per jaar of 2.400 euro per maand) al erg hoog, hoger dan 30% van het netto inkomen.

De SP ziet liever - maar dat is rijksbeleid - dat de sector gereguleerde huur wordt uitgebreid, dat de huren omlaag gaan doordat de verhuurderheffing wordt afgeschaft en dat woningen met huren tot 1.000 euro per maand ook onder de gereguleerde sector gaan vallen.

Meer lezen?

U bent hier