h

Tijd voor een goed beleid voor buurthuizen!

7 juni 2017

Tijd voor een goed beleid voor buurthuizen!

Patrick Zoomermeijer
Op dit moment wordt in de kadernota weer gesproken over de buurthuizen. De SP en ROSA stellen voor om extra geld vrij te maken voor de buurthuizen, voor nu en in de toekomst. Vooral in het beheer van de buurthuizen zou dat voor de vrijwilligers die nu de buurthuizen openhouden en draaiend houden veel verlichting betekenen. Maar hoe dan ook is het tijd voor een ander, beter buurthuisbeleid. Desnoods na de gemeenteraadsverkiezingen van volgend jaar!  

Door Patrick Zoomermeijer, fractievoorzitter

Al sinds het begin was de SP kritisch over de verzelfstandiging van de buurthuizen, nog ingezet onder PvdA-wethouder Corrie Noom. Toen een paar jaar terug Welsaen failliet ging kwamen enige buurthuizen in zwaar weer. Ook raakten diverse jongerenwerkers, beheerders en andere professionals hun baan kwijt. In sommige wijken verdween het jongeren- en tienerwerk volledig, zoals in Wormerveer (De Lorzie).

Meerdere keren de afgelopen jaren hebben de diverse buurthuisbesturen de noodklok geluid: als inspreker in de raad, via oproepen gericht aan de raadsleden of op de door hun georganiseerde bijeenkomsten. Een onderzoek in opdracht van het college een paar jaar terug bevestigde hun zorgen. En de SP, in nauw contact met vele vrijwilligers en voormalige professionals van diverse buurthuizen, weet uit eerste hand waar de vrijwilligers al langere tijd tegenaan lopen.

Ten eerste missen ze betaalde beheerders. Beheerders zijn nodig om aan alle veiligheidseisen (bedrijfshulpverlening, schoonmaak, regels) te voldoen, een goede administratie voeren, vrijwilligers in te plannen en te begeleiden, het gebouw te openen en afsluiten, inkopen te doen. Het zou een last van de schouders van de vrijwilligersbesturen halen als ze het dagelijks reilen en zeilen in de bekwame handen van een betaalde kracht konden overlaten en zo de continuïteit van de openstelling is gegarandeerd.

Ten tweede moet er, ook los van de buurhuizen, een beter vrijwilligersbeleid komen. Er zijn door het overheidsbeleid van de afgelopen jaren veel vrijwilligerstaken bijgekomen (wat vaak eerst betaalde banen waren), en er zijn te weinig vrijwilligers voor al die taken. Vooral de buurthuizen merken dit, want zij hebben moeite om gekwalificeerde vrijwilligers te vinden die zich voor meer dan een paar uur per week structureel willen en kunnen binden aan een buurthuis.

Ten derde moet er gewoon geld bij! De buurthuizen vragen nu subsidie aan en voor alle Zaanse buurthuizen samen is er maar 4 ton per jaar beschikbaar. Al jaren gaf de SP aan dat dat te weinig was, en nu is het zo ver: goedddraaiende buurthuizen krijgen minder subsidie dan ze vragen en dat bedreigt hun toekomst. 4 ton is een schijntje vergeleken met miljoenen die nog maar 5 of 10 jaar terug in buurthuizen omgingen.

Ten vierde moet er geïnvesteerd worden in de gebouwen. Veel buurthuizen verkeren in matige of soms zelfs slechte staat. De stookinstallaties zijn soms tientallen jaren oud en veel ramen zijn nog enkel glas waardoor de stookkosten als een molensteen op de exploiatie van de buurthuizen wegen.

Ten vijfde moeten buurthuizen meer zekerheden krijgen om een langjarige exploitatie op te kunnen zetten. Daarvoor moeten buurthuizen niet zó afhankelijk zijn van de huur die SWT’s betalen dat als die vertrekken, een buurthuis door de gederfde huur direct in de problemen komt. Over het wel of niet toekennen van subsidie-aanvragen moet veel eerder door de gemeente een besluit worden genomen, zodat buurthuizen niet eerst geld voorschieten om later misschien te moeten horen dat een subsidie-aanvraag is afgewezen. Ook moeten er meer mogelijkheden komen voor langjarige subsidies. Dit alles zodat buurthuisbesturen beter kunnen anticiperen op hun inkomsten en enige jaren vooruit kunnen kijken.

Ten zesde moeten daar waar professionals vanuit een buurthuis in een buurt of wijk werken, en dan met name jongerenwerkers, niet steeds veranderen. Nu is er veel ad hoc-beleid, waarbij professionals pas bij problemen in een buurthuis worden 'gestationeerd', of bij een nieuw aanbestedingstraject alle professionals worden vervangen. Dit doet de vertrouwenrelatie, met name belangrijk bij jongerenwerk, geen goed. En steeds verdwijnt er weer ervaring, die dan weer van de grond af opgebouwd moet worden.

Ten zevende moeten buurthuisbesturen vanuit de gemeente worden ondersteund. Bijvoorbeeld geholpen worden om de weg te vinden in alle regelgeving, te wijzen op subsidiemogelijkheden, te helpen bijeenkomsten te organiseren waar buurthuisbesturen ervaringen kunnen delen, het bieden van cursussen voor vrijwilligers.

 

U bent hier