h

'Uit de criminaliteit houden is effectiever dan ze uit de criminaliteit krijgen'

1 juni 2017

'Uit de criminaliteit houden is effectiever dan ze uit de criminaliteit krijgen'

Roland van Braam
De SP maakt zich grote zorgen om onze jongeren in Zaanstad en dan met name de jongeren die nog niet crimineel zijn maar wel een grote kans maken om in een crimineel milieu terecht te komen. Zo vraagt de SP zich af: zijn er wel voldoende jongerenvoorzieningen. Met name voor jongeren van 13 tot 17 jaar is er niet of nauwelijks aanbod. Ze komen geen horecagelegenheden binnen, er zijn nauwelijks plekken voor ze en komen zo op straat terecht.

Bijdrage van raadslid Roland van Braam in het Zaans Beraad over de Kadernota van 30 mei 2017

We hebben de recente criminaliteitscijfers gezien van de groep Zilverpadsteeg en de SP wil niet dat onze jongeren daar onderdeel van gaan worden. Hoe gaan we voorkomen dat ze in de criminaliteit terecht komen?

Een onderdeel van de oplossing is om te zorgen voor goede jongerenvoorzieningen en genoeg jongerenwerkers. De jongerenwerker weet wat er speelt in een wijk, zij kennen de sleutelfiguren.

Investeer je niet in meer tijd vrij maken voor jongerenwerk, in accommodaties, in jongerenactiviteiten, in een veilige plek voor jongeren, dan zal de overlast van jongeren toenemen. Dan kunnen ze elkaar enkel op straat treffen. Er vormen zich dan de bekende groepjes zoals op de Rozengracht, bij het Zaantheater etc. Ze zoeken elkaar op in speeltuinen en parken. Wil je deze jongeren bereiken dan zal je moeten investeren in preventie, maar ook in accommodaties en activiteiten.

Onze kinderen uit de criminaliteit houden is veel effectiever dan ze uit de criminaliteit krijgen!

Ook maken professionals maken zich grote zorgen om toenemende vervreemding, toenemend wantrouwen tegenover instituties en autoriteiten, een groeiend wij-zij-denken en mentale segregatie die jongeren vatbaarder maakt voor extreme standpunten en boodschappen.

Aldus Naima Azough, oud-Kamerlid, vorig jaar aangesteld als speciaal rapporteur op dit onderwerp. Zij adviseert ook dat gemeenten meer moeten investeren in jongerenwerk. De beste voorbeelden van goede samenwerking tussen de verschillende partijen in de strijd tegen radicalisering zijn volgens haar te vinden in gemeenten die het jeugd- en jongerenwerk versterken. Ook pleit zij voor een lokale aanpak van radicalisering in de wijken, waarbij scholen worden betrokken.

Vorig jaar oktober heeft de SP samen met GroenLinks, ROSA en POV er al ervoor gepleit om jongerenwerk structureel over heel Zaanstad uit te breiden. Wij horen graag van de wethouder wat er nadien is gedaan om dit te verbeteren en heeft het college nog voornemens dit uit te breiden en in de volgende begroting op te nemen?

Meer lezen?

U bent hier