h

SP en GroenLinks stellen vragen over tekort brandweervrijwilligers

16 augustus 2017

SP en GroenLinks stellen vragen over tekort brandweervrijwilligers

Roland van BraamAfgelopen dinsdag moest ik uit de krant vernemen dat de brandweer naarstig op zoek is naar vrijwilligers. Nu moeten vrijwilligers bijspringen uit verder gelegen posten inspringen. De SP is hierover verbaasd want vorig jaar zei burgemeester Geke Faber hierover nog: "we hebben minder vrijwilligers doordat er meer kleine brandweerposten in de regio zijn gesloten". Er was volgens de burgemeester geen indicatie dat er op de huidige posten een tekort aan brandweervrijwilligers was.

Door Roland van Braam, raadslid

Dit terwijl de SP al in 2013 haar zorgen uitte over de regionalisering en ook in 2016 hebben we aan de bel getrokken en elke keer werd er aangegeven dat er niks mis was op de huidige brandweerposten.

Daarom verrast het de SP dat nu blijkt dat er grote tekorten zijn aan brandweervrijwilligers in Zaanstad. Daarom stelt de SP samen met GroenLinks schriftelijke vragen aan het college.

Vragen SP en GroenLinks

  • Kunt u aangeven hoe groot het tekort is aan vrijwillige brandweerlieden en graag per brandweerpost?
  • Hoe vaak is het in het laatste jaar voorgekomen dat andere posten moesten inspringen?
  • Op welk termijn denkt u dat elke brandweerpost weer voldoende vrijwilligers heeft? Hoe denkt u met name jongeren te kunnen werven voor de vrijwillige brandweer?
  • Hoe kunt u de veiligheid borgen en garanderen dat de brandweer binnen de wettelijke aanrijtijd arriveert bij een brand?
  • Hoe lang was u al op de hoogte van het tekort aan vrijwillige brandweerlieden en waarom heeft u de raad hier niet over geïnformeerd?
  • Is er voldoende materiaal voor de vrijwillige brandweer om goed hun werk uit te voeren?

Eén van de klachten is dat de vrijwillige brandweer nu zelf volgens het principe 'train de trainer' de brandweeroefeningen doen en dit niet meer door een volwaardige instructeur laat doen, zoals het voor de regionalisering is geweest.

  • Bent ook van mening dat de training tot vrijwillige brandweer moet worden gegeven door een volwaardige instructeur die weet waar je bij een oefening op moet letten en tevens ervaring heeft met informatie over te brengen aan een groep? Zo ja, bent u bereid om ervoor zorgen te dragen dat dit ook gebeurt?

Meer lezen?

 

U bent hier