h

'Een wereld met betere waarden dan geld, rijkdom en roem'

29 november 2017

'Een wereld met betere waarden dan geld, rijkdom en roem'

Evert Hartog
De kernwaarden van de SP zijn menselijke waardigheid, gelijkwaardigheid en solidariteit. De kernwaarden van het kapitalisme zijn winstmaximalisatie, eigenbelang en vrije markten. Het kapitalisme loopt vast en maakt onze leefwereld kapot. Logisch met zulke waardeloze waarden! Dat moet anders!

De motivatie van raadslid Evert Hartog voor de ALV van 22 november 2017 waar hij tot nummer 2 op de kandidatenlijst is gekozen

De afgelopen vier jaar heb ik met veel passie de socialistische kernwaarden verdedigd in de gemeenteraad. Als woordvoerder voor wonen en werk-en-inkomen heb ik mij ingezet voor meer sociale woningbouw, een menswaardigere behandeling van mensen met een uitkering en mensen met een zorgvraag.

Ik wil mij blijven inzetten voor een omslag in denken, voor een samenleving die minder op eigenbelang is gericht, een samenleving voor iedereen en van iedereen. Ik vind het een grote eer dat ik hoog op de lijst sta en invloed kan hebben op het vormgeven van een betere stad en een betere wereld. Die betere wereld is extra belangrijk voor mij omdat ik sinds kort kleinkinderen heb die ook recht hebben op een menswaardige toekomst.

Het is ook hard werken, maar dat moet, en ik doe het graag want er is een alternatief voor deze kapitalistische wereld, in tegenstelling tot wat door rechtse politici wordt beweerd. Wij maken de wereld van morgen. De wereld van vandaag is ook door mensen van gisteren gemaakt tot wat hij nu is. U en ik bepalen hoe die wereld van morgen er uit ziet.

Ik blijf strijden voor het ideaal van een wereld met gelijke kansen, met toekomstperspectief voor iedereen een wereld waarbij mensen snappen dat ze onderdeel zijn van die hele wereld, dat iedereen erbij hoort, een wereld met betere waarden dan geld, rijkdom en roem, een inclusieve wereld, ook voor mensen aan de andere kant van de wereld. Daar is een cultuuromslag voor nodig. Er is nog veel te doen! Doet u mee?

Meer lezen?

U bent hier