h

SP ongerust over veiligheid Coenbrug

11 april 2018

SP ongerust over veiligheid Coenbrug

Patrick ZoomermeijerDe SP is geschrokken van het nieuws dat meerdere Noord-Hollandse bruggen in een dermate slechte staat verkeren dat er ongelukken dreigen. Dat schijnt ook voor de Coenbrug in Zaandam zo te zijn. Dat vindt de SP onacceptabel: er rijden dagelijks duizenden auto’s over de Coenbrug, er varen dagelijks schepen onderdoor en er wonen veel Zaankanters direct naast, tot bijna onder de A8.

Het college behoort zich het welzijn van onze burgers ter harte te nemen en wat de SP betreft direct actie te ondernemen, onder andere (maar niet beperkt tot) het onmiddelijk in overleg gaan met betrokken instanties, zoals Rijkswaterstaat, de Provincie en het Ministerie.

Uit het artikel op NHnieuws.nl:

Coenbruggen

Op meerdere plekken onderzocht in 2015. Bevat een flinke lijst aan gebreken. Het advies is om waarschuwingsborden te plaatsen vanwege risico doorgeroeste geluidsschermen. Die hebben hun geluidswerende functie onvoldoende en kunnen op de weg vallen. Dit is in 2017 aangepakt. De constructie dreigt te verzwakken door corrosie.

Onderdelen van de voegovergang staal hadden al in 1975 vervangen moeten worden en geheel in 2000. Wordt nu voor respectievelijk 2015 (nog niet gebeurd) en 2026 geadviseerd. Ook op andere plekken op de Coenbruggen kunnen delen van de brug vallen als niet wordt ingegrepen. Vluchtroutes zijn afgesloten, de vluchttrap is op een verkeerde wijze aangebracht en afgesloten door een hekwerk. Er dreigen kabelbreuken, waardoor hele installaties het niet meer doen (onder meer om de brug open en dicht te doen). Het advies is om gelijk actie te ondernemen.

Bekijk hier de inspectierapporten 1, 2, 3, 4 en 5

Vragen van de SP

  • Klopt het dat delen van de voegovergang (bij de ‘klep’) van de Coenbrug reeds zeer lang geleden vervangen hadden moeten worden en dat dat nog niet is gebeurt? Zo nee, waarom is dit nog niet gebeurt en wat onderneemt het college om te zorgen dat dit alsnog gebeurt?
  • Klopt het dat er delen van de Coenbrug kunnen vallen als er niet wordt ingegrepen? Is de wethouder met ons van mening dat dit onacceptabel is en zo ja, wat gaat hij daaraan doen?
  • Klopt het dat er kabelbreuken dreigen die het functioneren van de Coenbrug kunnen hinderen? Zo ja, wat gaat de wethouder daaraan doen?
  • Klopt het dat vluchtroutes vanaf de Coenbrug zijn afgesloten? Zo ja, wat gaat de wethouder daaraan doen?
  • Zijn de eerder doorgeroeste geluidsschermen inmiddels inderdaad afdoende hersteld? Zo nee, waarom niet?

Meer lezen?

U bent hier