h

Zaanstad krijgt via referendum eindelijk stem over Cultuurcluster

6 april 2018

Zaanstad krijgt via referendum eindelijk stem over Cultuurcluster

Patrick ZoomermeijerDe SP is altijd hartgrondig voorstander van referenda geweest. Referenda zijn een goede aanvulling op de parlementaire democratie en maken de stem van mensen groter dan dat ze alleen eens in de 4 jaar mogen stemmen waarbij de uiteindelijke coalitie vaak geen recht doet aan de verkiezingsbeloftes.

Bijdrage van fractievoorzitter Patrick Zoomermeijer in de raad van 5 april  2017

Bij een referendum staat meestal een concreet onderwerp ter discussie dat velen aangaat en waar mensen graag ‘voor’ of ‘tegen’ willen kunnen beslissen, in plaats van het over te laten aan ongekozen bestuurders of carriérepolitici bijvoorbeeld. Via een referendum kan soms een fout die door technocraten in de ivoren torens wordt gemaakt weer worden rechtgezet, zoals onlangs met de Sleepwet, die de Zaankanters in meerderheid afwezen. Of kan er met een referendum een signaal aan de gevestigde orde worden afgegeven, zoals bij het Oekraïne-referendum twee jaar geleden of het referendum over de Europese grondwet in 2005.

De SP is dan ook dé kartrekker geweest binnen en buiten de raad voor dit Zaanse referendum waarover we vanavond eindelijk de knoop kunnen doorhakken. De SP heeft vanaf het begin voor dit referendum in deze zaal gepleit en buiten op straat duizenden handtekenngen opgehaald. Omdat we onze stad en haar inwoners willen behoeden voor een grote financiële ramp en daarin de Zaanse inwoners een directe stem gunnen. Wat dat betreft ware het beter geweest als de tegenstanders het proces niet ten koste van tonnen belastinggeld hadden gefrustreerd en het referendum tegelijk met de gemeenteraadsverkiezingen was geweest: dat was een teken van vertrouwen in de stem van onze inwoners geweest. Maar we zijn blij dat een meerderheid in deze zaal vandaag het referendum nu ook steunt.

De SP kan zich in hoofdlijnen in het raadsvoorstel voor een referendum vinden. De SP vertrouwd er op dat de gemeente zich tot aan het referendum zich neutraal opstelt om onze inwoners niet te beïnvloeden. De vraag die aan onze inwoners zal worden voorgelegd, laat niets aan duidelijkheid te wensen over: “Bent u voor of tegen het raadsbesluit om het Cultuurcluster te realiseren?”

Meer lezen?

U bent hier