h

Met dure verhuizing Kraaien wordt mooie natuur geofferd

10 mei 2018

Met dure verhuizing Kraaien wordt mooie natuur geofferd

Roland van BraamDe SP heeft altijd de wens van de Kraaien begrepen, dat ze naar een centrale plek in Zaanstad willen. Wij hebben vooral moeite met het slordige bedrag van ruim 6 miljoen miljoen euro wat hiervoor gereserveerd is, gebaseerd op een prijspeil 2018/2019 als alles mee zit. Dit gaat zeker hoger uitvallen, want er gaan bezwaren van bewoners volgen.

Bijdrage door raadslid Roland van Braam in het Zaans Beraad van 8 mei 2018

Denk ook even aan zwembad het Crommenije of nog erger het Cultuurcluster: van geprognotiseerde calculaties bleek niks te kloppen en de kosten vallen elke keer hoger uit.

Vanaf het begin is de indruk gewekt dat slechts enkele omwonenden tegen de aanleg van de sportvelden zijn. Dit bleek niet juist te zijn, want een grote meerderheid  is tegen deze plannen en pleiten voor een natuurpark. En dit blijkt ook uit de petitie die vorig jaar is gestart en de 64 pagina’s met reacties van bewoners op dit plan. Eigenlijk praat de gemeente met één persoon, die niet de belangen vertegenwoordigd van omwonende op de Harpstraat.

De werkgroep Natuurgebied Fortuin heeft meermaals aangegeven zich niet te kunnen vinden in de opvattingen van de bewonersgroep Harpstraat die - naar eigen zeggen - praat namens alle omwonende. De werkgroep Natuurgebied Fortuin is één keer benaderd door de gemeente en daarna nooit meer, participerende inwoners worden zo uitgesloten en dit is natuurlijk schandalig.

Terwijl u in u beantwoording van schriftelijke vragen december 2017 van ons de SP en GroenLinks zei: “De gemeente staat wel in direct contact met de Werkgroep Natuur en alle vragen vanuit de Werkgroep Natuur worden beantwoord. Graag hier een toelichting op van de wethouder."

In beantwoording op schriftelijke vragen vorig jaar december zegt u dat een MER beoordeling plaats hoeft te vinden als het gaat om Natura 2000 gebied. En dat is in dit geval niet zo, want het gebied ligt op bijna 250 meter afstand van natura 2000 gebied. Dat neemt niet weg, dat u dit toch had kunnen laten uitvoeren, ondanks dat het volgens de regels niet hoeft. Waarom heeft u dit toch niet overwogen om uit te laten voeren?

Alle werkzaamheden die straks gaan plaats vinden in dit natuurgebied, nabij Natura 2000 hebben volgens de wethouder geen enkel milieu of ecologisch effect op het Natura 2000 gebied. En daar heeft de SP geen vertrouwen in, want dit gaat een negatieve invloed  hebben op de omringende natuur, denk alleen maar aan licht en geluid als er sportvelden komen te liggen.

Ook de Vogelbeschermingswacht Zaanstreek maakt zich zorgen over het Fortuinveld en hebben aangegeven dat dit ten koste gaat van waardevolle natuur, wanneer hockey vereniging de Kraaien zich hier gaat vestigen.

We offeren een prachtig waardevol natuurgebied helaas op voor sport.

De externe veiligheidssituatie met betrekking tot het LPG-tankstation is ook onderzocht. Conclusie daarvan is dat de risico’s aanvaardbaar zijn. Dit klikt vaag "de risico’s zijn aanvaardbaar". De grote vraag blijft echter wat is aanvaardbaar? Een ramp met 10 of meer slachtoffers is acceptabel?

De velden zijn daarom aan te merken als zeer kwetsbaar object, valt te lezen in het bestemmingsplan.

Kortom: de SP is niet tegen de Kraaien maar wel tegen de verhuis locatie Fortuinweg en het gesmijt met miljoenen wat de verhuizing mogelijk moet maken.

Meer lezen?

U bent hier