h

Coenbrug volgens RWS veilig... really!?

19 juli 2018

Coenbrug volgens RWS veilig... really!?

De Coenbrug is veilig, zo kopte het gezamenlijke persbericht van de gemeente Zaanstad en Rijkswaterstaat. En wij van WC eend adviseren WC eend. Wanneer is het nu eens afgelopen? Hoe lang mogen burgers aan het lijntje worden gehouden door Rijkswaterstaat? 1 jaar, 10 jaar? Zeg het maar!

Tekst van de inspraak in de raad door betrokken burger David Sluis namens de Werkgroep A8-Coenbrug

Terwijl ze koppijn krijgen van slechte luchtkwaliteit, een dreunende brug en het razende verkeer dag en nacht. Een Rijkswaterstaat die meent boven de wet te staan, met cijfers en rapporten goochelt, of ze moedwillig onder het tapijt veegt. Daarnaast zijn eigen vlees keurt, tot het oneindige burgers frustreert en alleen uit zijn Ivoren toren komt als vasthoudende burgers zaken op de politieke agenda weten te krijgen waardoor ze op een gegeven moment met het mes op de keel gedwongen worden. Maar dan nog…

Nauwelijks 2 maanden zit het nieuwe College er, en nu al ligt men lepeltje lepeltje met RWS in bed, blijkens het sussende gezamenlijke persbericht. Of heb ik het mis? Het College lijkt te zeggen: ’Gaat u maar rustig slapen, de Coenbrug is veilig.’ En dat terwijl de betonbrokken als hagelstenen naar beneden komen en het recente rapport van Arcadis spreekt van acuut gevaar voor winkelend publiek en schade aan voertuigen.

Het coalitieakkoord stelt dat de komende 4 jaar alles wordt gedaan om de overlast op de A8 te verminderen. Daar zijn ook al stappen voor genomen en dat is zeer positief, waarvoor nogmaals dank. Maar wij verwachten een Gemeente die onafhankelijk blijft. Niet één die hand in hand loopt met Rijkswaterstaat. En zo voelt het nu wel.

En dan de beloofde bewonersbijeenkomsten. Mag ik de gemeente vragen of zij denken dat er nog iemand komt naar die bewonersbijeenkomsten? De mensen zijn niet gek! De tijd van praten is echt allang voorbij. Ik ken burgers die al 10 jaar lang brieven hebben geschreven, en tenslotte gefrustreerd zijn afgehaakt. De Werkgroep A8-Coenbrug in 2015 opgericht, adviseert om niet te gaan naar de bijeenkomsten; een proteststem. Laat RWS eerst de huidige problemen oplossen i.p.v. weer een avondje accommodatiepolitiek, waarin burgers gefrustreerd mogen stompen in een hooiberg. Too late, too little Rijkswaterstaat En, oh ja, de antwoorden op de vragen van de Werkgroep A8 richting Rijkswaterstaat zijn er nog steeds niet, ruim 3 maanden na dato.

Het deugt niet bij RWS, en dat roept de Werkgroep A8 al heel lang. Hun verkeerscijfers deugen niet. Hun geluidproductieplafonds deugen niet. Hun berekeningen rondom luchtkwaliteit deugen niet. Hun inspectierapporten rondom de onderhoudstoestand van Coenbruggen deugen niet, want men laat zoveel op zijn beloop, dat de betonbrokken en geluidswanden eerst naar beneden moeten komen, winkels vol moeten lopen met water, elektrakabels los hangen, en nog een waslijst aan gebreken die al heel lang preventief hadden moeten worden opgelost, en gewoon zijn genegeerd door Rijkswaterstaat.

Volgens hun eigen inspectierapporten daterend uit 2015, worden de volgende zaken als een risico benoemd. Ik noem er een paar:

  • De kwaliteit van het gebruikte staal in de bewapening
  • De voorspanning in het beton
  • De rijstrookbreedte
  • De belasting van de hele constructie t.a.v. van het verkeer wat er over heen gaat

Het is als met die kermisattractie, die ook nog wel een jaartje meekon volgens de exploitant, waarna één van de stoeltjes door metaalmoeheid van de zweefmolen vloog.

De gemeente en RWS spreken van een veilige situatie. Wie stelt die bewijst. Kan de gemeente een onafhankelijk rapport tonen waaruit dit blijkt?
Sowieso vragen wij de gemeenteraad om een second opinion te laten uitvoeren naar de veiligheid en de onderhoudstoestand van de Coenbruggen, dan pas heb je objectieve informatie, nu niet. Ondertussen heeft de Werkgroep A8 ook de Onderzoeksraad voor de Veiligheid gevraagd om eens de gangen van Rijkswaterstaat na te gaan. Misschien komt dan de echte waarheid boven tafel, voordat er ongelukken gaan gebeuren?

Meer lezen?

U bent hier