h

SP, VVD en PvdA stellen weer vragen over staat Coenbrug

2 juli 2018

SP, VVD en PvdA stellen weer vragen over staat Coenbrug

Patrick ZoomermeijerAl vanaf 2015 maakt deze raad zich zorgen over de staat van de bruggen in Zaanstad. Inmiddels zijn de bruggen bij de N203 buiten dienst gesteld en bereikte ons vandaag wederom zorgelijke berichten over de staat van de Coenbrug en de als gevolg daarvan mogelijke stopzetting van de werkzaamheden aan de AH ter plaatse.

In april hebben onderstaande partijen een brandbrief geschreven aan Burgemeester Hamming om onze zorgen te uiten. Hierop is door de Burgemeester een brief naar Rijkswaterstaat gestuurd (zie bijlage). Ondanks dat meerdere partijen op meerdere momenten sinds 2015 dit onderwerp hebben aangekaart, voelen wij ons door Rijkswaterstaat niet serieus genomen en maken wij ons grote zorgen over de veiligheid van de bruggen in Zaanstad. Bij monde van wethouder Verschuren hebben wij allen een toezegging ontvangen van het college dat Rijkswaterstaat de gemeente Zaanstad in juni informeert en onze vragen t.a.v. de veiligheid en onderhoud van de rijksbruggen in Zaanstad beantwoord.

Vragen van de VVD, PvdA en SP

  • Heeft de wethouder inmiddels antwoord ontvangen van Rijkswaterstaat t.a.v. de veiligheid en het onderhoud van de Rijksbruggen in Zaanstad?
  • Heeft de wethouder over de andere bruggen contact met de provincie en/of Rijkswaterstaat? Graag specifiek ook aandacht voor de bruggen bij de N203.
  • Deelt de wethouder onze zorgen m.b.t. de veiligheid van onze bruggen?
  • Kan de wethouder aangeven wat hij de komende periode gaat doen om de veiligheid van de bruggen in Zaanstad te kunnen garanderen?

Meer lezen?

U bent hier