h

Magere antwoorden Zaanstad over Evean Westerwatering

3 augustus 2020

Magere antwoorden Zaanstad over Evean Westerwatering

Foto: © Willem Croese

Klaas, bewoner van Evean Westerwatering meldde de SP Zaanstreek op 28 april dit jaar in het interview ‘Leegstand en geen zeggenschap’ [1] over de leegstand van kamers bij de afdeling ‘Verzorgd Wonen’. Op dat moment waren er 26 van de 75 kamers leeg, momenteel staat de teller op 22. Ook sprak hij over de hoge kosten voor de verzorging zoals warm eten, geen bewonerscommissie mogen opzetten en de aanpak van de coronacrisis. SP raadslid Evert Hartog stelde een dag later ‘Artikel 51 vragen Zorgcomplex Evean Westerwatering’ [2] aan het gemeentebestuur. Twee maanden later ontving hij de antwoorden.

Tekst: Willem Croese

Voordat Hartog deze vragen stelde had hij al eerder met Evean contact op 6 februari en 9 maart. Een paar weken later op 22 maart liet Evean hem weten dat er nog geen besluiten zijn genomen over de leegstand. Tijdens de eerste golf van de coronacrisis organiseerde SP Zaanstreek een schriftelijk onderzoek bij de bewoners. Op 23 mei werden de ‘Resultaten enquête bewoners Evean Westerwatering’ [3] gepubliceerd. Het verhaal van Klaas werd door zijn medebewoners bevestigd. Vervolgens werd het wachten op de antwoorden van Zaanstad.

Vertraging

Normaal moeten artikel 51 vragen beantwoord worden binnen dertig werkdagen, dus SP raadslid Evert Hartog rekende op 4 juni. Het gemeentebestuur gaf echter de raad op 2 juli uitsluitsel per brief ‘Beantwoording vragen SP - Zorgcomplex Evean Westerwatering' [4].

De vertraging ligt volgens de SP’er aan het feit dat de ambtelijke ondersteuning meer tijd nodig had: “Dat kan omdat de vragen complex voor ze zijn, maar ook omdat er nog ontwikkelingen waren waar ze op hebben gewacht. Uiteindelijk bleken die er niet te zijn en is er nog veel onduidelijk. De vragen zijn niet erg concreet beantwoord. Er wordt gesproken over ontwikkelingen zonder daar nader op in te gaan. En dat de gemeente blij is dat Evean probeert de zorgwoningen te behouden. Er wordt niet over gerept dat het complex verkocht zou zijn, dus afgaande op de beantwoording is dat geheim of niet aan de orde.”

Leegstand

De huidige stand van 22 lege kamers toont aan dat er niet veel veranderd is. Evert Hartog: “De gemeente is in gesprek met Evean en Parteon dus daar zal het aan de orde zijn geweest. Dat er tot nu toe niets mee wordt gedaan is betreurenswaardig en toont de onmacht aan van de gemeente. Evean en Parteon moeten hier in de eerste plaats zien uit te komen, de gemeente kan hooguit enigszins bijsturen. Dat komt ervan als je alles uit handen geeft. Het toont het failliet van de terugtrekkende overheid aan.”

Het gemeentebestuur schrijft dat het prettig is wanneer Evean woonruimte zoals verzorgd wonen beheert. En dan is de vraag aan Hartog of de doelgroep niet groter is dan het aanbod: “Ja die is wel groter maar dat hangt ervan af hoe je die doelgroep definieert. Als er eerst allerlei hoge drempels met eisen worden opgeworpen en als er vervolgens een te hoge prijs wordt gevraagd bereik je de eigenlijke doelgroep niet. Zo kan je de schijn ophouden dat je met beleid iets probeert op te lossen terwijl het beleid door de strenge eisen en de hoge prijzen kansloos is.”

Woonruimte verdeling

Volgens Zaanstad is de ‘verkenning van oplossingsrichtingen door Evean gaande’ en moet het Sociaal Wijkteam hierin een prominente rol spelen. Evert Hartog stelt: “Het Sociaal Wijkteam wordt slechts ingezet als een soort reclamezuil voor dit tehuis, maar dat mislukt als de toelatingseisen te streng zijn en de prijzen te hoog. Het is zo domweg niet bereikbaar voor een groot gedeelte van de doelgroep.”

Verder schrijft het gemeentebestuur dat de raad heeft ingestemd om de woonruimteverdelingsregels niet van toepassing te verklaren voor verzorgingshuizen als er sprake is van een geïntegreerd concept van wonen, zorg en welzijn. De hamvraag is of dit juist is.

“Klopt, maar dat houdt niet in dat je als bewoner geen keuze hoeft te hebben in het aanbod van zorg en eten. Die keuze wordt vanwege bedrijfseconomische redenen nu door Evean gemaakt. Dat is niet goed. De SP stemt met de combinatie van wonen en zorg in omdat je anders de woningen moet aanbieden via woningnet. Dan maak je doelgroep te ruim omdat dan mensen uit de hele stadsregio hier gebruik van zouden kunnen maken. Zo doen we dat ook met tijdelijke jongerenhuisvesting. Dat willen we voor de Zaanse inwoners regelen en niet voor alle twee miljoen inwoners van de stadsregio. Het is niet bedoelt om koppelverkoop toe te staan met slechte maaltijden. De bewoners vinden niet dat het concept bijdraagt aan het welzijn van de bewoners. Het concept is een verdienmodel, daar draagt het wel aan bij, maar dat is niet de bedoeling van de gemeenteraad geweest en zeker niet van de SP.”

Koppelverkoop

In de brief beroept de gemeente zich op het feit van het geïntegreerde concept wonen, zorg en welzijn past binnen de doelstellingen van het college en de raad, zoals vastgesteld in de woonvisie. Evert Hartog: “Ja in de woonvisie staat dat er meer ouderenwoningen en woningen met zorg moeten komen. Daar staat niets bij over de prijs en over het verschaffen van dure maaltijden met een slechte kwaliteit. Parteon speelt een beperkte rol, die heeft het complex in zijn geheel verhuurd aan Evean en Evean schuift de rekening door naar de bewoners. Helaas is de prijs van kleine een- en tweekamerappartementen overal in de regio asociaal hoog. Dat is niet vreemd bij een groot tekort van fatsoenlijke woningen, maar erg onwenselijk.”

Om tot oplossingen te komen vindt de SP’er het van groot belang dat bewoners, Evean en Parteon met elkaar in gesprek gaan. “De SP moet dit doen met het college en pas nadat de bewoners met Evean in gesprek zijn gegaan kunnen wij de gesprekken oppakken met Evean en Parteon. Als het initiatief van de bewoners uitgaat staan wij een stuk sterker en kun je  meer bereiken.”

[1] 28 april 2020 – Leegstand en geen zeggenschap
https://zaanstreek.sp.nl/nieuws/2020/04/leegstand-en-geen-zeggenschap

[2] 29 april 2020 – Artikel 51 vragen Zorgcomplex Evean Westerwatering
https://zaanstreek.sp.nl/nieuws/2020/04/artikel-51-vragen-zorgcomplex-evean-westerwatering

[3] 23 mei 2020 – Resultaten enquête bewoners Evean Westerwatering
https://zaanstreek.sp.nl/nieuws/2020/05/resultaten-enquete-bewoners-evean-westerwatering

[4] 200707 - Beantwoording vragen SP - Zorgcomplex Evean Westerwatering

U bent hier