h
8 maart 2019

Anna de Groot over Tata Steel

Lees verder
7 maart 2019

Heidi Bouhlel over veenweidegebieden

Heidi Bouhlel, nummer zes op de SP Noord-Holland lijst over het vernatten van veenweidegebieden.Lees verder
2 maart 2019

De columnisten: 'Het moet kunnen, maar kan het wel?'

Foto: SP

Het is een door een huisjesmelker geconstrueerd bouwsel met woonkamer, douche en slaapkamer waarin een mens leeft. Een mens met een baan, die door allerlei omstandigheden niet in aanmerking komt voor een woning. Bovendien meldt ze dat een sociale huurwoning te duur voor haar is. Zij is een van de mensen die ik tegenkom op mijn reis onder de oppervlakte van dit ‘paradijs’ die de keuze hebben tussen bizarre huisvesting of dakloosheid.

Lees verder
2 maart 2019

SP bikkels aan de slag

Foto: © Arjen Rijst

In de Zaandamse wijk Westerwatering zijn deze bikkels van SP Zaanstreek vandaag aan de slag gegaan.

Lees verder
28 februari 2019

SP Noord-Holland lijsttrekker Eric Smaling 5 maart in Zaandam

Foto: © Willem Croese

De Provinciale Statenverkiezingen staan voor de deur, 20 maart is het zover. SP Noord-Holland lijsttrekker Eric Smaling is er klaar voor met de 32 andere SP-kandidaten waaronder de Zaankanters Anna de Groot op nummer 5 en Leyena van der Laan op 27. Eric Smaling komt 5 maart naar Zaandam om te spreken met Zaankanters over wonen, ruimte, milieu, duurzaamheid, verkeer en vervoer.

Lees verder
28 februari 2019

Speerpunten SP Noord-Holland (3): Verkeer en vervoer

Foto: © Willem Croese

De SP staat voor goed, efficiënt en duurzaam transport, van mensen en van goederen. Het provinciebestuur heeft de laatste jaren meestal voor het wegverkeer gekozen. Auto’s en vrachtwagens nemen veel ruimte in beslag en zorgen bovendien voor geluidshinder, slechte luchtkwaliteit en verrommeling van het landschap. In de zuidelijke helft van de provincie is dit al problematisch. We willen daarom alleen in uiterste noodzaak wegen aanleggen of uitbreiden, op basis van juiste verkeersprognoses en bij een gebrek aan alternatieven. Dus geen Duinpolderweg of extra asfalt in het kader van de Corridor A7.

Lees verder
28 februari 2019

Speerpunten SP Noord-Holland (2): Milieu en Duurzaamheid

Foto: © Willem Croese

De SP staat voor een gezond milieu en een duurzame leefomgeving. Met onder andere Schiphol, Tata Steel en het Amsterdamse/Zaanse havengebied  heeft Noord-Holland grote werkgevers, maar ook een voortdurende druk(te) op weg, spoor en kanaal en overlast door lawaai, stank, fijnstof, trillingen, grafietregens en uitstoot van gevaarlijke stoffen.

Lees verder
28 februari 2019

Speerpunten SP Noord-Holland (1): Wonen en Ruimte

Foto: @ Willem Croese

De SP staat voor betaalbaar wonen in goed onderhouden, schimmelvrije, liefst duurzaam ingerichte huizen en voor het verstandig gebruik van de ruimte, in stad, dorp en het buitengebied. In heel Noord-Holland heerst woningnood, niet alleen in Amsterdam. Er zijn te weinig woningen beschikbaar: sociale huurwoningen, woningen voor middeninkomens en starterswoningen. Ook is er behoefte aan meer huizen voor jongeren, ouderen en mensen met een beperking. De provincie moet stimuleren dat er de komende jaren veel bijgebouwd wordt, maar dat kan niet overal.

Lees verder
26 februari 2019

Februaristaking Herdenking 2019 Zaandam

Foto: © Willem Croese

'Opdat Wij Niet Vergeten'. Staking 26 februari 1941 in navolging van de Amsterdamse staking op 25 februari 1941 georganiseerd door de Communistische Partij Nederland (CPN), dit was het protest tegen de Jodenvervolging en verplichte tewerkstelling van de arbeiders in Duitsland tijdens de Tweede Wereldoorlog. Jaarlijks wordt de staking herdacht in Zaandam. Ook de SP Zaanstreek was vertegenwoordigd. Statenlid  (Noord-Holland) Anna de Groot en fractielid (Zaanstad) Evert Hartog legden bloemen namens de socialisten.

Lees verder
25 februari 2019

Februaristaking Herdenking 2019 Amsterdam

Foto: © Willem Croese

'Opdat Wij Niet Vergeten'. Staking 25 februari 1941 georganiseerd door de Communistische Partij Nederland (CPN) was het protest tegen de Jodenvervolging en verplichte tewerkstelling van de arbeiders in Duitsland tijdens de Tweede Wereldoorlog.

Lees verder

Pagina's